Яким нормативним актом установлено, хто повинен визначати розмір зниження суми одноразової допомоги, якщо нещасний випадок стався внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці і якою методикою слід при цьому керуватися?

Яким нормативним актом установлено хто повинен визначати розмір зниження суми одноразової допомоги якщо нещасний випадок стався внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці і якою методикою слід при цьому керуватися? Відповідно до п. 8 Типового положення про комісію з питань охорони праці підприємства затвердженого Держнаглядохоронпраці від 03.08.93 р. № 73 та зареєстрованого в Мінюсті від 30.09.93 р. за № 141 комісія з питань охорони праці підприємства встановлює ступінь вини потерпілого в порядку що визначається трудовим колективом за поданням власника та профспілкового комітету при вирішенні питання про розмір одноразової допомоги коли нещасний випадок стався внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці і факт наявності його вини встановлено комісією з розслідування нещасних випадків. Розмір зниження одноразової допомоги відповідає ступеню вини потерпілого методика встановлення якої приймається на кожному підприємстві самостійно але не більш як на 50 %. Роз`яснення: О. ПОСТОЮК заступник начальника управління загальнообов`язкового державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 12 2003