Під час перевірок правильності безпечної експлуатації ліфтів в житлових будинках, власником яких є наша організація, а технічне обслуговування ліфтів, відповідно до договору, виконує спеціалізована організація, державний інспектор з охорони праці видає нам припис, у якому зроблено запис: «Машинні приміщення не укомплектовані діелектричними килимками і не забезпечені принциповими електричними схемами». Чи правомірні вимоги інспектора і чи можна, враховуючи, що тяжке фінансове становище підприємства не дає змоги укомплектувати більш як 500 машинних приміщень діелектричними килимками, працівникам, які йдуть за викликом виконувати роботу в цих приміщеннях, приносити килимки з собою, а потім забирати їх?

Під час перевірок правильності безпечної експлуатації ліфтів в житлових будинках власником яких є наша організація а технічне обслуговування ліфтів відповідно до договору виконує спеціалізована організація державний інспектор з охорони праці видає нам припис у якому зроблено запис: «Машинні приміщення не укомплектовані діелектричними килимками і не забезпечені принциповими електричними схемами». Чи правомірні вимоги інспектора і чи можна враховуючи що тяжке фінансове становище підприємства не дає змоги укомплектувати більш як 500 машинних приміщень діелектричними килимками працівникам які йдуть за викликом виконувати роботу в цих приміщеннях приносити килимки з собою а потім забирати їх? Згідно з вимогами п. 14.2ж Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 03.11.99 р. № 208 власник ліфта чи спеціалізована організація з обслуговування ліфтів повинні забезпечити в машинному приміщенні наявність принципової електричної схеми. З цією метою за вимогами ГОСТ 22011 95 «Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия» передбачено що в документації яка поставляється в комплекті з ліфтом мають бути 3 екземпляри принципової електричної схеми. Пунктом 2.3.6 чинних Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів визначена необхідність виконання робіт в електроустановках стоячи на діелектричному килимку. Перенесення діелектричних килимків з приміщення в приміщення може призвести до їх механічних пошкоджень і як наслідок до втрати ними діелектричних властивостей. Роз`яснення: П. ПОШКУРЛАТ начальник відділу нагляду в будівництві за підйомними спорудами та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 11 2003