Під час проїзду на роботу на автобусі, наданому підприємству згідно з договорсш з автопідприємством, з нашим працівником стався нещасний випадок (при різкому гальмуванні автобуса через непередбачену дорожню перешкоду працівник втратив рівновагу, впав і зламав ногу). Комісія з розслідування якого підприємства повинна розслідувати цей виадок і яким пунктом Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві необхідно керуватися?

Під час проїзду на роботу на автобусі наданому підприємству згідно з договорсш з автопідприємством з нашим працівником стався нещасний випадок при різкому гальмуванні автобуса через непередбачену дорожню перешкоду працівник втратив рівновагу впав і зламав ногу . Комісія з розслідування якого підприємства повинна розслідувати цей виадок і яким пунктом Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захво¬рювань і аварій на виробництві необхідно керуватися? Відповідно до третього абзацу п. 6 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21.08.2001 р. № 1094 нещасні випадки що сталися під час проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі підприємства або на транспортному засобі іншого під¬приємства яке надало його згідно з договором заявкою за наявності розпорядження роботодавця за висновками роботи комісії з розслідування визнаються пов'язаними з виробництвом і про них складається акт за формою Н-1. Нещасний випадок який стався з працівником підприємства під час проїзду на роботу за спеціальним маршрутом на автобусі що був наданий автопідприємством відповідно до договору розслідується та береться на облік роботодавцем підприємства на якому працює потерпілий. Відповідно до договору відповідальність за безпеку пасажирів під час перевезення несе автопідприємство. Роз`яснення: В. ТОЛМАЧОВ начальник управління організації державного нагляду та обліку травматизму Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 11 2003