У зв'язку з прийняттям Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» до cm. 253 Кодексу законів про працю внесено зміни, якими передбачено, що особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їх форми власності, виду діяльності та господарювання, або у фізичної особи, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. На госпрозрахунковому підприємстві Калінінської виправної колонії працюють засуджені, які відбувають покарання за злочини. Чи повинно підприємство реєструвати цих осіб у Фонді соціального страхування від нещасних випадків і нараховувати на їхню заробітну плату страхові внески?

У зв`язку з прийняттям Закону «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності» до cm. 253 Кодексу законів про працю внесено зміни якими передбачено що особи які працюють за трудовим договором контрактом на підприємствах в ус¬тановах організаціях незалежно від їх форми власності виду діяльності та господарювання або у фізичної особи підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню. На госпрозрахунковому підприємстві Калінінської виправної колонії працюють засуджені які відбувають покарання за злочини. Чи повинно підприємство реєструвати цих осіб у Фонді соціального страхування від нещасних випадків і нараховувати на їхню заробітну плату страхові внески? Відповідно до частини першої ст. 2 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності» далі Закон дія цього Закону поширюється на осіб які працюють на умовах трудового договору контракту на підприємствах в установах організаціях незалежно від їх форм влайності та господарювання далі -- підприємства у фізичних осіб на осіб які забезпечують себе роботою самостійно та громадян суб'єктів підприємницької діяльності. Згідно з п. З ст. 8 Закону обов'яз¬ковому страхуванню від нещасного випадку підлягають особи які утримуються у виправних лікувально-тру¬дових виховно-трудових установах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами. Частина перша ст. 10 Закону передбачає що для страхування від нещасного випадку на виробництві не потрібно згоди або заяви працівника. Страхування здійснюється в безособовій формі. Всі особи перелічені у ст. 8 цього Закону вважаються застрахованими з моменту набрання чинності цим Законом незалежно від фактичного виконання страхувальниками своїх зобов'язань щодо сплати страхових внесків. Згідно зі ст. 51 Виправно-трудового кодексу України особи які втратили працездатність під час відбування покарання після звільнення їх від покарання мають право на пенсію і на компенсування шкоди у випадках і в порядку встановлених законодавством України. Підпунктом 4.10 Інструкції про порядок перерахування обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України затвердженої постановою правління Фонду від 20.04.2001 р. № 12 та погодженої з Міністерством фінансів і Національним банком передбачено що розміри страхових внесків страхувальників для роботодавців обчислюються у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати інших заохочувальних і компенсаційних виплат у тому числі в натуральній формі що визначаються відповідно до Закону «Про оплату праці» які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян. Отже особи які відбувають покарання у виправній колонії та залучаються до трудової діяльності на виробництві цієї установи або інших підприємств за спеціальними договорами додаткової реєстрації у Фонді не потребують. Нарахування страхувальниками страхових внесків до Фонду здійснюється згідно з чинним законо¬давством. Роз`яснення: О. БУБУЙОК заступник директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Охорона праці № 11 2003