Згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту спецодяг видається працівникам тих професій та посад, які передбачені Типовими галузевими нормами. Якими галузевими нормами необхідно користуватися при визначенні норм безплатної видачі і строків носіння спецодягу для працівників основних виробництв (кар'єри, збагачувальні і агломераційні фабрики) і допоміжних підрозділів (автотранспортний, ремонтно-будівельний та інші цехи) нашого підприємства?

Згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту спецодяг видається працівникам тих професій та посад які передбачені Типовими галузевими нормами. Якими галузевими нормами необхідно користуватися при визначенні норм безплатної видачі і строків носіння спецодягу для працівників основних вироб¬ництв кар`єри збагачувальні і агломераційні фабрики і допоміжних підрозділів автотранспортний ремонтно-будівельний та інші цехи нашого підприємства? Для забезпечення відповідними засобами індивідуального захисту працівників Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату необхідно керуватись Типовими галузевими нормами безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям гірничої та металургійної промисловості і металургійних виробництв інших галузей промисловості які затверджені постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 01.08.79 р. № 344/П-7 доповнені та змінені постановою цих органів від 21.08.85 р. № 289/П-8 . Для працівників наскрізних професій в Україні діють Типові норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям наскрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв які затверджені постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 12.02.81 р. № 47/П-2 доповнені та змінені постановами цих органів від 21.08.85 р. № 289/П-8 та від 06.11.86 р. № 476/П-12 . Якщо і вказаними нормами окремим категоріям працівників комбінату не передбачено видачу засобів індивідуального захисту то згідно з Положенням можна застосувати інші норми видачі 313 наприклад: для працівників автотранспортного підрозділу -- Типові норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту які затверджені наказом Держнаглядохо-ронпраці від 20.10.98 р. № 207 та зареєстровані в Міністерстві юстиції 04.01.99 р. за № 1/3294; для працівників ремонтно-будівельного підрозділу Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям зайнятим на будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах які затверджені постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 09.06.81 р. № 166/П-5 доповнені та змінені постановами цих органів 25.04.84 р. № 120/П-6 від 21.0&85 р. № 289/П-8 та від 20.06.86 р. № 230/П-6 . Роз`яснення: П. ЖУРИБЕДА головний державний інспектор управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 11 2003