Для виконання ремонтних робіт у коксохімічних виробництвах підприємство — замовник ремонтних робіт видає нашому персоналу: наряд-допуск на проведення робіт підвищеної небезпеки; наряд-допуск на проведення тимчасових вогневих робіт; додаткові наряди-допуски на виконання окремих робіт в газонебезпечних місцях. Ці документи не узгоджуються зі спеціальними службами підприємства, заходи з безпеки при проведенні робіт не затверджуються головним спеціалістом підприємства-замовника. План організації і проведення газонебезпечних робіт до нарядів-допусків на виконання робіт в газонебезпечних місцях не видають, мотивуючи це тим, що в п. 15.12.7 Правил безпеки в газовому господарстві підприємств чорної металургії (ПБГЧМ-86) є таке формулювання: «На проведення газонебезпечних робіт, передбачених інструкціями нормальної експлуатації, видається тільки наряд-допуск». Чи стосується це нашого персоналу, чи тільки постійного технологічного?

Для виконання ремонтних робіт у коксохімічних виробництвах підприємство замовник ремонтних робіт видає нашому персоналу: наряд-допуск на проведення робіт підвищеної небезпеки; наряд-допуск на проведення тимчасових вогневих робіт; додаткові наряди-допуски на виконання окремих робіт в газонебезпечних місцях. Ці документи не узгоджуються зі спеціальними службами підприємства заходи з безпеки при проведенні робіт не затверджуються головним спеціалістом підприємства-замовника. План організації і проведення газонебезпечних робіт до нарядів-допусків на виконання робіт в газонебезпечних місцях не видають мотивуючи це тим що в п. 15.12.7 Правил безпеки в газовому господарстві підприємств чорної металургії ПБГЧМ-86 є таке формулювання: «На проведення газонебезпечних робіт передбачених інструкціями нормальної експлуатації видається тільки наряд-допуск». Чи стосується це нашого персоналу чи тільки постійного технологічного? У коксохімічних виробництвах газонебезпечні роботи підрозділяються на роботи пов'язані з: а нормальним веденням технологічного процесу; б} ремонтом внутрішньою очисткою і оглядом хімічних апаратів ємкостей обладнання газопроводів і продуктопроводів у яких містилися чи містяться шкідливі або вибухонебезпечні продукти; в ліквідацією аварій у газовому господарстві. На кожному підприємстві виробництві має бути складений перелік газонебезпечних місць і газонебезпечних робіт затверджений головним інженером підприємства і вказано які роботи можуть виконуватись за інструкціями нормальної експлуатації. Газонебезпечні роботи І і II груп газонебезпеки передбачені інструкціями нормальної експлуатації і виконуються постійно обслуговуючим персоналом за нарядом-допуском встановленої форми. Газонебезпечні роботи пов'язані з ремонтом внутрішньою очисткою і оглядом хімічних апаратів ємкостей обладнання газопроводів і продуктопроводів повинні виконуватись за спеціально розробленим планом організації та проведення газонебезпечних і небезпечних робіт та наряду-допуску. План організації і проведення газонебезпечних і небезпечних робіт установленої форми повинен складатися до початку їх проведення відповідальним керівником робіт узгоджуватись з начальником цеху у якому буде виконуватись ця робота а також з начальниками га-зорятівної станції і відділу техніки безпеки і затверджуватись головним інженером підприємства. Якщо у процесі виконання газонебезпечної роботи передбачені вогневі роботи план також повинен узгоджуватись з начальником пожежної безпеки. Організацію і порядок проведення газонебезпечних і небезпечних робіт підрядними організаціями у коксохімічних виробництвах докладно викладено у розділі 11 НАОП 1.2.10-1.01-81 «Правила безпеки у коксохімічному виробництві». Роз`яснення: В. РОКИТЬКО старший державний інспектор управління організації державного нагляду у металургії енергетиці будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 11 2003