Працівники клінічної діагностичної лабораторії, відділень анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії працюють з використанням шкідливих хімічних речовин, які внесені до Переліку хімічних речовин, затвердженого МОЗ СРСР наказом від 4 листопада 1987 р. № 4430-87. За результатами атестації робочих місць встановлено, що хімічні речовини, присутні на робочих місцях, перебувають у межах дозволених санітарними нормами гранично допустимих концентрацій. Чи включаються такі робочі місця до Переліку робочих місць зі шкідливими умовами праці, що дає право на пільги і компенсації?

Працівники клінічної діагностичної лабораторії відділень анестезіології реанімації та інтенсивної терапії працюють з використанням шкідливих хімічних речовин які внесені до Переліку хімічних речовин затвердженого МОЗ СРСР наказом від 4 листопада 1987 р. № 4430-87. За результатами атестації робочих місць встановлено що хімічні речовини присутні на робочих місцях перебувають у межах дозволених санітарними нормами гранично допустимих концентрацій. Чи включаються такі робочі місця до Переліку робочих місць зі шкідливими умовами праці що дає право на пільги і компенсації? Оскільки згідно з ГОСТ 12.1.005 88 гранично допустима концентрація ГДК це концентрація яка при щоденній крім вихідних днів роботі протягом 8 год або іншій тривалості але не більше 40 год на тиждень за час всього робочого стажу не може викликати захворювань або відхилень у стані здоров'я що виявляються сучасними методами досліджень у процесі роботи або у віддалені періоди життя теперішнього і наступних поколінь і якщо за результатами атестації робочих місць за умовами праці встановлено що хімічні речовини присутні на робочих місцях у межах ГДК то такі робочі місця не включаються до Переліку робочих місць зі шкідливими умовами праці. Що стосується пільг та компенса¬цій за роботу із шкідливими і важкими умовами праці то вони надаються тільки тим працівникам які зайняті у виробництвах на роботах в цехах професіях і на посадах де неможливо ліквідувати шкідливі виробничі фактори організаційно-технічними заходами. В інших випадках умови праці на робочих місцях повинні бути приведені у відповідність до санітарно-гігієнічних норм. Роз`яснення: С. РЯБОКОНЬ начальник Відділу державної експертизи умов праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 11 2003