Якої тривалості повинні бути робочий день і тиждень дефектоскопістів рентгена та гаммаграфування, які зайняті повний робочий день на просвічуванні зварних з'єднань (на будівництві, а також в лабораторіях) за допомогою рентгенівського апарата «Арина-02» і чи мають вони право на пільгову пенсію? Чи треба обов'язково проводити атестацію робочого місця дефектоскопіста і в яких документах відображати її результати?

Якої тривалості повинні бути робочий день і тиждень дефектоскопістів рентгена та гаммаграфування які зайняті повний робочий день на просвічуванні зварних з`єднань на будівництві а також в лабораторіях за допомогою рентгенівського апарата «Арина-02» і чи мають вони право на пільгову пенсію? Чи треба обов`язково проводити атестацію робочого місця дефектоскопіста і в яких документах відображати її результати? Згідно з підрозділом «Застосування радіоактивних речовин як джерел гамма-випромінювання» розділу 38 «Робота з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання» Переліку виробництв цехів професій і посад із шкідливими умовами праці робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21.02.2001 р. № 163 працівники безпосередньо зайняті на установках гамма-дефектоскопії та переносних і стаціонарних установках мають право на робочий тиждень тривалістю 36 год. Скорочена тривалість робочого тижня встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці. Підтвердження цього права працівникові можливе тільки при віднесенні його робочого місця до категорії зі шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці. Відповідно до ст. 52 Кодексу законів про працю України при п'ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи зміни визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з профспілковим комітетом підприємства установи організації з додержанням установленої тривалості робочого тижня. На тих підприємствах в установах організаціях де за характером виробництва та умовами праці за¬провадження п'ятиденного робочого тижня є недоцільним встановлюється шестиденний робочий тиждень. При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи не може перевищувати 6 год при тижневій нормі 36 год. Згідно з позицією 22.5-1 а підрозділу 5 розділу XXII «Роботи з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань і берилієм» Списку № 1 виробництв робіт професій посад і показників на підземних роботах на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 16.01.2003 р. № 36 працівники безпосередньо зайняті на переносних установках радіоізотопної дефектоскопії гамма-дефектоскопії просвічуванням матеріалів та виробів у промисловості та будівництві мають право на пенсію за віком на пільгових умовах у разі підтвердження цього права результатами атестації робочого місця за умовами праці. Отже атестацію робочого місця дефектоскопіста проводити необхідно. При визначенні права працівника на цю пенсію слід додатково крім наказу по підприємству організації установі за результатами атестації робочих місць за умовами праці подавати довідку про вид рентгенівської установки приладу санітарний паспорт. Записи про визначене право на пільгове пенсійне забезпечення та встановлені пільги і компенсації за результатами атестації робочого місця заносяться за рішенням атестаційної комісії до розділу «Пільги і компенсації» Карти умов праці і видається відповідний наказ. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників. Роз`яснення: О. ЧЕРНЕТЕНКО заступник начальника Відділу державної експертизи умов праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 11 2003