Відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів підприємствам необхідно отримувати дозвіл на проведення технічного огляду кранів. Чи можна отримати дозвіл тільки на проведення часткового технічного огляду кранів і яку документацію для цього необхідно подати до Держнаглядохоронпраці України?

Відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів підприємствам необхідно отримувати дозвіл на проведення технічного огляду кранів. Чи можна отримати дозвіл тільки на проведення часткового технічного огляду кранів і яку документацію для цього необхідно подати до Держнаглядохоронпраці України? Порядок видачі дозволів на право проведення технічних оглядів передбачених п. 10.3.5 чинних Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів встановлений п. 2.6г Положення про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці України далі Положення затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 04.06.99 р. № 103. Держнаглядохоронпраці листом від 04.11.2002 р. № 08-66/4418 встановив порядок та термін до 01.12.2003 р. отримання дозволів на право проведення технічних оглядів повних часткових вантажопідйомних кранів. Видача вказаних дозволів здійснюється Держнаглядохоронпраці в порядку визначеному Положенням на підставі експертного висновку експертно-технічного центру Держнаглядохоронпраці та заяви робото¬давця. Роз`яснення: П. ПОШКУРЛАТ начальник відділу нагляду в будівництві за підйомними спорудами та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 10 2003