У наказі Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 р. № 170 визначено, що чинну раніше Інструкцію про порядок забезпечення робітників і службовців спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (затверджена постановою Державного комітету СРСР по праці -та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 24.05.83 р. № 100/П-9) вважати - такою, що не застосовується на території України, але нічого не сказано про інші типові галузеві норми безплатної видачі засобів індивідуального захисту. Прогну проінформувати, чи діють ще на території України Типові норми, затверджені постановами Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС у 1979—1984 pp., та інші діючі раніше норми видачі засобів індивідуального захисту? Чи є відповіді на запитання щодо забезпечення засобами індивідуального захисту, опубліковані в журналі, чинними для адміністрації підприємств та організацій?

У наказі Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 р. № 170 визначено що чинну раніше Інструкцію про порядок забезпечення робітників і службовців спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затверджена постановою Державного комітету СРСР по праці -та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 24.05.83 р. № 100/П-9 вважати - такою що не застосовується на території України але нічого не сказано про інші типові галузеві норми безплатної видачі засобів індивідуального захисту. Прогну проінформувати чи діють ще на території України Типові норми затверджені постановами Державного комітету СРСР по праці та соціальних питан¬нях і Президії ВЦРПС у 1979 1984 pp. та інші діючі раніше норми видачі засобів індивідуального захисту? Чи є відповіді на запитання щодо забезпечення засобами індивідуального захисту опубліковані в журналі чинними для адміністрації підприємств та організацій? Держнаглядохоронпраці України розробив та затвердив Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту наказ від 29 жовтня 1996 р. № 170 зареєстрований в Міністерстві юстиції 18 листопада 1996 р. за № 667/1692 . Із його затвердженням дійсно скасовано Інструкцію про порядок забезпечення робітників і службовців спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту яка була затверджена постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 24 травня 1983 р. № 100/П-9 доповнена і змінена постановами цих органів від 21 серпня 1985 р. № 289/П-8 та від 24 березня 1987 р. № 177/П-4 . Це Положення встановлює порядок видачі використання та догляду за спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими 3І3 визначення їх потреби та умов зберігання. Положення передбачає видачу 3І3 працівникам тих професій і посад які передбачено у відповідних виробництвах цехах на дільницях та видах робіт Типовими нормами безплатної видачі працівникам спеціального одягу спеціального взуття та інших 3І3 або відповідними галузевими нормами запровадженими на підставі типових. Спеціальний одяг спеціальне взуття та інші 3І3 видаються працівникам згідно з установленими нормами та строками носіння незалежно від форм власності та галузі виробництва до якої належать ці виробництва цехи дільниці та види робіт. Працівникам професії та посади яких передбачені в Типових нормах безплатної видачі 3І3 робітникам і службовцям наскрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв 3І3 видаються незалежно від того на яких виробництвах в цехах і на дільницях вони працюють за винятком випадків коли ці професії та посади спеціально передбачені у відповідних Типових галузевих нормах. Постановою Верховної Ради від 12 вересня 1991 р. № 1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» встановлено що до прийняття відповідних актів законодавства України на її території застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань які не врегульовані законодавством України за умови що вони не суперечать Конституції і законам України. Тому всі норми безплатної видачі працівникам засобів індивідуального захисту які діяли в Україні до 1991 р. і не переглянуті до цього часу дійсні й сьогодні. Всі переглянуті та затверджені в Україні норми безплатної видачі працівникам засобів індивідуального захисту реєструються в Міністерстві юстиції і обов'язково публікуються в «Офіційному віснику України». Роз'яснення запитань щодо забезпечення працівників засобами індивідуального захисту які опубліковані в журналі «Охорона праці» відповідають вимогам діючих в Україні нормативних актів з охорони праці тому рекомендуємо ними керуватися в практичній роботі. Роз`яснення: П. ЖУРИБЕДА головний державний інспектор управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 10 2003