Перевіряюча особа органів соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності не прийняла до провадження листок непрацездатності нашого працівника, який отримав травму невиробничого характеру, мотивуючи це тим, що акт за формою НТ за результатами розслідування був складений не в 10-денний термін після травмування: людина одержала травму 02.01.2003 р. під час ожеледиці (перелом лівої великої берцової кістки), а розслідування проведено на підставі заяви потерпілого і складено акт за формою НТ 20.01.2003 р. Чи вірно це?

Перевіряюча особа органів соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності не прийняла до провадження листок непрацездатності нашого працівника який отримав травму невиробничого характеру мотивуючи це тим що акт за формою НТ за результатами розслідування був складений не в 10-денний термін після травмування: людина одержала травму 02.01.2003 р. під час ожеледиці перелом лівої великої берцової кістки а розслі¬дування проведено на підставі заяви потерпілого і складено акт за формою НТ 20.01.2003 р. Чи вірно це? Відповідно до п. 11 Порядку розслідування та обліку нещасних ви¬падків невиробничого характеру затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 22.03.2001 р. № 270 нещасні випадки які сталися з працюючими особами розслідують¬ся комісією утвореною організацією де працює потерпілий. Організація створює комісію з розслідування нещасного випадку невиробничого характеру у тому випадку якщо є письмове звернення потерпілого та листок непрацездатності або довідка лікувально-профілактичної установи. Порядком не передбачено терміну протягом якого працівник зобов'язаний повідомити адміністрацію про виданий листок непрацездатності. Як правило працівник пред'являє листок непрацездатності в день виходу на роботу після закінчення тимчасової непрацездатності. Листок непрацездатності може бути пред явлено адміністрації і пізніше оскільки Законом «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням» не встановлено термінів звернення за призначенням допомоги по тимчасовій непрацездатності а тому розслідування нещасного випадку може бути проведено при зверненні потерпілого протягом 10 календарних днів після утворення комісії а не в 10-денний термін з дня одержання травми. Обов'язкову наявність акта за формою НТ в разі призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності чинне законодавство не передбачає. Роз`яснення: М. КОСАРЄВ головний інспектор управління організації державного нагляду в АПК та соціально-культурній сфері Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 10 2003