Списком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, передбачено, що слюсарям з ремонту устаткування котелень та пилопідготовчих цехів, зайнятих ремонтом парових котлів теплових електростанцій, надається додаткова відпустка тривалістю 14 календарних днів, а електрогазозварнику, зайнятому на тих же роботах,— 7 календарних днів, незважаючи на те, що фактичні значення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин перевищують ті, які є на робочому місці слюсаря. То яка ж додаткова відпустка повинна надаватися електрогазозварнику?

Списком виробництв цехів професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку передбачено що слюсарям з ремонту устаткування котелень та пилопідготовчих цехів зайнятих ремонтом парових котлів теплових електростанцій надається додаткова відпустка тривалістю 14 календарних днів а електрогазозварнику зайнятому на тих же роботах 7 календарних днів незважаючи на те що фактичні значення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин перевищують ті які є на робочому місці слюсаря. То яка ж додаткова відпустка повинна надаватися електрогазозварнику? Згідно з підрозділом «Виробництво та розподілення електроенергії» розділу V «Виробництво електроенергії газу та води» Списку виробництв цехів професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 17 листопада 1997 р. № 1290 у редакції постанови Кабінету Міністрів від 13 травня 2003 р. № 679 слюсарі з ремонту устаткування котелень та пилопідготовчих цехів зайняті ремонтом парових котлів теплових електростанцій мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю до 14 календарних днів. Відповідно до підрозділу «Розподілення газоподібного палива системою трубопроводів» розділу V цього Списку тільки електрогазозварник-врізальник має право на відповідну відпустку тривалістю до 7 календарних днів. Однак згідно з підрозділом «Зварювальні роботи» розділу VI «Оброблення металу» зазначеного Списку електрогазозварник зайнятий на роботі у приміщенні має право на щорічну додаткову відпустку тривалістю до 7 календарних днів а зайнятий на зовнішніх роботах до 4 календарних днів. Конкретна тривалість цієї відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від ре¬зультатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах. У випадках коли тривалість додаткової відпустки за результатами атестації робочих місць перевищує максимальну тривалість вказану у Списку відпустка може бути подовжена на кількість днів цієї різниці за рахунок власних коштів підприємства. Роз`яснення: С. РЯБОКОНЬ начальник Відділу державної експертизи умов праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 10 2003