Якими нормативними документами слід керуватися під час видачі безкоштовно мила працівникам, які виконують работи, пов'язані із забрудненням, та в якій кількості воно видається?

Якими нормативними документами слід керуватися під час видачі безкоштовно мила працівникам які виконують работи пов`язані із забрудненням та в якій кількості воно видається? При видачі мила та знешкоджувальних засобів необхідно керуватися ДНАОП 0.05-3.06-22 «Про видачу мила на підприємствах» затвердженим постановою Народного комісаріату праці далі НКП РРФСР від 6 серпня 1922 р. та роз'ясненнями з цього питання НКП СРСР від 22 червня 1924 р. і 14 квітня 1926 р. Сьогодні в Україні переліки робіт та професій які дають працівникам право на одержання мила встановлюються власником підприємства за погодженням з профспілковим комітетом. Список категорій робітників яким безпосередньо повинно видаватися мило додому понад того мила яке є при умивальниках підприємства затверджений постановою НКП СРСР від 20 вересня 1923 р. і може бути використаний як зразок. На тих підприємствах де діють забезпечені милом душові установки з гарячою та холодною водою мило не видається роз'яснення НКП СРСР від 22 червня 1924 p. . Незалежно від того чи видається працюючим мило додому на роботах з особливо шкідливими умовами праці і роботах пов'язаних із забрудненням тіла воно повинно бути в достатній кількості на підприємствах при умивальниках для миття після закінчення і під час роботи постанова НКП РРФСР від 6 серпня 1922 p. . Роз'ясненням НКП СРСР від 14 квітня 1926 р. встановлено норму видачі мила 400 г на місяць. Власник має забезпечувати милом постійно в достатній кількості діючі на підприємстві душові та умивальники. Необхідно зазначити що підприємство установа організація керуючись ст. 9-1 Кодексу законів про працю України можуть за власні кошти встановлювати додаткові порівняно з чинним законодавством трудові та соціально-побутові пільги у тому числі і збільшувати місячну норму видачі мила. Найближчим часом розробка нових нормативних актів про порядок видачі мила не передбачається. Роз`яснення: П. ЖУРИБЕДА головний державний інспектор управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 9 2003