Під час чергової перевірки нашого підприємства з питань охорони праці головний державний інспектор Держнаглядохоронпраці заборонив експлуатацію в кар'єрах транспортних засобів (зокрема автомобілів БєлАЗ-7540 вантажопідйомністю 30 т), керованих водіями, які не пройшли спеціальної курсової підготовки в навчальних закладах, що мають дозвіл на проведення навчання. Який порядок допуску водіїв вантажних автомобілів БелАЗ для роботи на відкритих гірничих роботах і якими нормативними документами слід керуватися?

Під час чергової перевірки нашого підприємства з питань охорони праці головний державний інспектор Держнаглядохоронпраці заборонив експлуатацію в кар`єрах транспортних засобів зокрема автомобілів БєлАЗ-7540 вантажопідйомністю 30 т керованих водіями які не пройшли спеціальної курсової підготовки в навчальних закладах що мають дозвіл на проведення навчання. Який порядок допуску водіїв вантажних автомобілів БелАЗ для роботи на відкритих гірничих роботах і якими нормативними документами слід керуватися? Умови допуску до керування транспортними засобами зокрема великовантажними автомобілями БелАЗ визначені ст. 15 Закону «Про дорожній рух» Положенням про порядок видачі посвідчень водія та до¬пуску громадян до керування тран¬спортними засобами затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 08.05.93 р. № 340 Положенням про професійне навчання кадрів на виробництві затвердженим спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства ос¬віти і науки від 26.03.2001 р. № 127/151 пп. 6 316 319 ДНАОП 2.1-1.01.94 Правила безпеки при розробці родовищ корисних копа¬лин відкритим способом Типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв на право керування автотранспортними засобами ка¬тегорій «В» і «С» Програмою курсів цільового призначення з вивчення експлуатації та ремонту великован¬тажних самоскидів БєлАЗ п. 2.1 Правил дорожнього руху а також експлуатаційною документацією під-приємств-виробників транспортних засобів та іншими нормативно-правовими актами законодавства про дорожній рух. Згідно зі ст. 15 Закону «Про дорожній рух» право на керування транспортними засобами підтвер- джується відповідними посвідченнями які відповідають Конвенції про дорожній рух. Єдиний порядок видачі посвідчень водіїв транспортних засобів категорії «С» тобто автомобілів які призначені для перевезення вантажів дозволена максимальна маса яких перевищує 3500 кг 7700 фунтів визначається Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Наявність посвідчення державного зразка на право керування транспортними засобами категорії «С» є обов'язковою умовою допуску водіїв до роботи на автомобілях БелАЗ. Водночас ст. 15 Закону «Про дорожній рух» містить имогу до кандидатів у водії транспортних засобів пройти підготовку в обсязі передбаченому програмою підготовки водіїв транспортних засобів із врахуванням не тільки відповідної їх категорії але й типу автомобіля. Враховуючи що під час підготовки водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії «С» будова і вимоги безпечної експлуатації кар'єрних автомобілів БєлАЗ не вивчаються як і суттєві відмінності їх конструкції способи керування обслуговування та ремонту експлуатаційна документація підприємства-виробника вимагає допускати до експлуатації автомобілів тільки осіб які вивчили будову та особливості їх експлуатації і знають правила техніки безпеки. Навчання водіїв автомобілів БєлАЗ здійснюється за навчальними планами та програмами розробленими і затвердженими підприємствами в необхідних випадках центральними або місцевими органами виконавчої влади на основі Програми курсів цільового призначення з вивчення експлуатації та ремонту великовантажних самоскидів БєлАЗ. При переході водіїв великовантажних самоскидів БєлАЗ на новий тип БєлАЗів також організується навчання на курсах цільового призначення за необхідною програмою. Після закінчення навчання та складання іспиту водіям які раніше не мали права на керування автомобілями БєлАЗ видається посвідчення на право керування названими автомобілями із зазначенням типу трансмісії . Водіям які мали посвідчення на право керування автомобілями БєлАЗ після складання іспиту видається нове посвідчення на право керування автомобілями БєлАЗ іншого типу. Згідно з програмою загальний обсяг навчальної роботи під час підготовки водіїв автомобілів БєлАЗ усіх моделей і типів трансмісії гідромеханічна електромеханічна становить 630 год з них теоретичні заняття -- 182 год виробниче навчання 448 год. Вимоги головного державного інспектора Держнаглядохоронпраці України щодо спеціальної курсової підготовки водіїв автомобілів БєлАЗ викладені у Вашому листі є цілком обгрунтованими. Роз`яснення: А. БЕРЕЖЕЦЬКИЙ начальник управління організації державного нагляду в гірничорудній нерудній промисловості та за вибуховими роботами Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 9 2003