За результатами перевірки стану охорони праці під час експлуатації вибухозахищених вентиляторів на об'єктах заводу державний інспектор з охорони праці видав припис, в якому зазначено про відсутність підтверджу вальних документів про щорічну перевірку знань працівників, які виконують роботи з обслуговування вибухозахищених вентиляторів, чим порушуються вимоги п. 4. 8 Правил будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів (ДНАОП 0.00-1.18-98) і п. 2.1.5 Типового положення про навчання з питань охорони праці. Чи необхідно вказаним працівникам щорічно проходити навчання та окрему перевірку знань з питань охорони праці?

За результатами перевірки стану охорони праці під час експлуатації вибухозахищених вентиляторів на об`єктах заводу державний інспектор з охорони праці видав припис в якому зазначено про відсутність підтверджу вальних документів про щорічну перевірку знань працівників які виконують роботи з обслуговування вибухозахищених вентиляторів чим порушуються вимоги п. 4. 8 Правил будови виготовлення монтажу ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів ДНАОП 0.00-1.18-98 і п. 2.1.5 Типового положення про навчання з питань охорони праці. Чи необхідно вказаним працівникам щорічно проходити навчання та окрему перевірку знань з питань охорони праці? Роботи які пов'язані з обслуговуванням вибухозахищених вентиляторів не віднесено до Переліку робіт з підвищеною небезпекою затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 р. № 123 і до Переліку робіт де є потреба у професійному доборі затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23.09.93 р. № 263/121 на які поширюються вимоги п. 2.1.5 Типового положення про навчання з питань охорони праці. Тому організація навчання з питань охорони праці працівників які обслуговують вибухозахищені вентилятори здійснюється відповідно до загальних вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці та не потребує відокремлення від процесу перепідготовки та навчання працівників з питань охорони праці. Роз`яснення: Ю. ГЕРАСИМЕНКО начальник управління організації державного нагляду у нафтогазовому та хімічному комплексі Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 9 2003