Згідно з п. 3.2 Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах для проведення вогневих робіт у діючих цехах повинна бути призначена відповідальна особа з числа спеціалістів об'єкта. У випадку, коли об'єкт зупинено на капітальний ремонт відповідно до п. 6.4.19 Системи технічного обслуговування і ремонту технологічного та теплоенергетичного устаткування хімічних підприємств Міністерства промислової політики України, затвердженої 25 квітня 1996 p., і здано відповідно до акта за формою 11 вищезгаданого документа, а обладнання і комунікації цеху підготовлено до вогневих робіт згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні, чи можна призначити відповідальним за безпечне проведення вогневих робіт представника сторонньої монтажної організації, який задіяний на капітальному ремонті?

Згідно з п. 3.2 Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об`єктах для проведення вогневих робіт у діючих цехах повинна бути призначена відповідальна особа з числа спеціалістів об`єкта. У випадку коли об`єкт зупинено на капітальний ремонт відповідно до п. 6.4.19 Системи технічного обслуговування і ремонту технологічного та теплоенергетичного устаткування хімічних підприємств Міністерства промислової політики України затвердженої 25 квітня 1996 p. і здано відповідно до акта за формою 11 вищезгаданого документа а обладнання і комунікації цеху підготовлено до вогневих робіт згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні чи можна призначити відповідальним за безпечне проведення вогневих робіт представника сторонньої монтажної організації який задіяний на капітальному ремонті? Відповідно до вимог Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах затведженої наказом Міністерства праці та соціальної політики від 5 червня 2001 р. № 255 та зареєсрованої в Міністерстві юстиції 23 червня 2001 р. за № 541/5732 під час виконання вогневих робіт працівниками ремонтних служб підприємства або сторонніми організаціями повинен оформлятися наряд-допуск на їх проведення. Для цього повинна бути призначена відповідальна особа з числа спеціалістів об'єкта які на даний час не зайняті проведенням технологічного процесу знають правила безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах та пройшли навчання згідно з Типовим положенням про спеціальне навчання інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах в установах та організаціях України затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ від 17 листопада 1994 р. № 628 зареєстрованим Міністерством юстиції 22 грудня 1994 р. за № 308/518. Відповідальними за виконання робіт призначають тільки спеціалістів виробничого підрозділу даного об'єкта. Перелік посадових осіб відповідальних за виконання підготовчих робіт повинен бути затверджений наказом керівника власника об'єкта. Виконавці можуть починати вогневі роботи тільки з дозволу особи відповідальної за виконання вогневих робіт. Безпосередніми виконавцями вогневих робіт можуть бути працівники які досягли 18 років мають необхідну кваліфікацію електрозварник газозварник газорізальник бензорізальник паяльник тощо яка підтверджується відповідним кваліфікаційним документом навчені безпечних методів виконання вогневих робіт мають навички застосування відповідних засобів індивідуального та колективного захисту надання долікарської допомоги пройшли спеціальну підготовку і мають посвідчення з пожежної безпеки. Вимоги вищезгаданої Інструкції поширюються на роботи які виконуються підрозділами бригадами та окремими спеціалістами як підприємства так і сторонніми організаціями. Виходячи з вищевикладеного представник сторонньої монтажної організації яка задіяна на роботі з капітального ремонту не може бути призначений відповідальним за без¬печне проведення вогневих робіт. Роз`яснення: І. КРІСА перший заступник начальника Державного департаменту пожежної безпеки МНС України Охорона праці № 9 2003