У cm. 9 Закону «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці», затвердженого 21 листопада 2002 p. № 229-IV, не перенесено із cm. 11 Закону «Про охорону праці» в попередній редакції положення про те, що якщо нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги може бути зменшено в порядку, що визначається трудовим колективом, але не більш як на 50%. У новій редакції Закону визначено, що відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров я або у разі смерті працівника, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві відповідно до Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Але місцеве відділення виконавчої дирекції Фонду вимагає від підприємств давати їм пропозиції про зменшення розміру одноразової допомоги? Чи правильно це?

У cm. 9 Закону «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці» затвердженого 21 листопада 2002 p. № 229-IV не перенесено із cm. 11 Закону «Про охорону праці» в попередній редакції положення про те що якщо нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці розмір одноразової допомоги може бути зменшено в порядку що визначається трудовим колективом але не більш як на 50%. У новій редакції Закону визначено що відшкодування шкоди заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров я або у разі смерті працівника здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві відповідно до Закону «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності». Але місцеве відділення виконавчої дирекції Фонду вимагає від підприємств давати їм пропозиції про зменшення розміру одноразової допомоги? Чи правильно це? Пунктом 2 ст. 34 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності» надано право Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань зменшувати до 50% розмір одноразової допомоги що призначається у разі стійкої втрати професійної працездатності але на одноразову допомогу що надається у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві це право не поширюється. Цим Законом не визначено порядку зменшення цієї допомоги а тільки сказано що розмір одноразової допомоги зменшується на підставі висновку комісії з розслідування нещасного випадку якщо нею встановлено що ушкодження здоров'я настало не тільки з вини роботодавця а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці. Згідно з актом розслідування за формою Н-5 у висновку комісії повинні бути зазначені особи дії або бездіяльність яких призвели до нещасного випадку. В ньому перелічуються конкретні порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці посадових інструкцій тощо і ніяк не встановлюється відсоток вини потерпілого. Якщо на підприємстві створено комісію з питань охорони праці то згідно з п. 8 Типового положення про комісію з питань охорони праці затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 03.08.93 р. № 72 їй надано право встановлювати ступінь вини потерпілого. У зв'язку з цим по кожному нещасному випадку підприємство у разі встановлення в акті розслідування нещасного випадку наявності вини потерпілого повинно на запит Фонду надавати йому рішення про ступінь вини потерпілого або про її відсутність. Роз`яснення: О. ЛОСТОЮК заступник начальника управління загальнообов`язкового державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної` політики Охорона праці № 9 2003