Спеціальність «стропальник» не передбачена Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (вип. 64, розділ 2. «Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи»), в той же час виконання цих робіт, передбачено в професії монтажника з монтажу сталевих і залізобетонних конструкцій, починаючи з 4-го розряду. Державні інспектори з охорони праці вимагають від працівників, які виконують роботи з підвішування вантажу на гак вантажопідйомної машини, наявність посвідчення стропальника. Чи правильно це?

Спеціальність «стропальник» не передбачена Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників вип. 64 розділ 2. «Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи» в той же час виконання цих робіт передбачено в професії монтажника з монтажу сталевих і залізобетонних конструкцій починаючи з 4-го розряду. Державні інспектори з охорони праці вимагають від працівників які виконують роботи з підвішування вантажу на гак вантажопідйомної машини наявність посвідчення стропальника. Чи правильно це? Вимоги державних інспекторів щодо наявності кваліфікаційних посвідчень стропальника правомірні оскільки вони керуються Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників вип. 1 розділ 2. «Професії робітників які є загальними для всіх видів економічної діяльності» . Водночас не забороняється і присвоєння суміжної професії стропальника до основної професії але в посвідченнях таких робітників повинен бути зроблений запис про присвоєння їм суміжної професії стропальника. Роз`яснення: П. ПОШКУРЛАТ начальник відділу нагляду у будівництві за підйомними спорудами та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 8 2003