Чи обов'язково в медичних установах проводити атестацію робочих місць за умовами праці для надання за роботу із шкідливими умовами праці таких пільг і компенсацій, як оплата праці у підвищеному розмірі і скорочена тривалість робочого тижня?

Чи обов`язково в медичних установах проводити атестацію робочих місць за умовами праці для надання за роботу із шкідливими умовами праці таких пільг і компенсацій як оплата праці у підвищеному розмірі і скорочена тривалість робочого тижня? Віднесення виробництв робіт професій та посад до категорії із шкідливими умовами праці та визначення права на пільги і компенсації працівникам за роботу в цих умовах залежить від результатів атестації робочих місць за умовами праці проведення якої передбачено відповідним Порядком затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92 р. № 442. В Україні діє єдиний порядок встановлення доплат за роботу із шкідливими і важкими та особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці відповідно до якого атестацій-ні комісії підприємств мають керуватися Типовим положенням про оцінку умов праці на робочих місцях і Порядком застосування галузевих переліків робіт за якими можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 03.10.86 р. № 387/22-78. Скорочена тривалість робочого тижня за роботу із шкідливими умовами праці встановлюється працівникам згідно з відповідними розділами Переліку виробництв цехів професій і посад із шкідливими умовами праці робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21.02.2001 р. № 163. Підтвердження цього права працівникові можливе тільки при віднесенні його робочого місця до категорії із шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці п. 9 Порядку застосування зазначеного вище Переліку затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 23.03.2001 р. № 122 . Відповідно до п. 7 цього Порядку якщо в Переліку зазначено «постійно зайнятий» або «що постійно працює» скорочена тривалість робочого часу відповідно до вказаної у Переліку тривалості встановлюється працівникові лише в ті дні коли він фактично був зайнятий у цих умовах протягом всього скороченого робочого часу встановленого для працівників цих виробництв цехів професій і посад. У разі відсутності таких записів скорочена тривалість робочого часу згідно із зазначеною в Переліку тривалістю встановлюється працівникові лише в ті дні коли він фактично був зайнятий у шкідливих умовах праці не менше половини тривалості робочого часу встановленого для працівників цих виробництв цехів професій і посад. Роз`яснення: С. РЯБОКОНЬ начальник відділу Державної експертизи умов праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 8 2003