Наше підприємство — теплоелектростанція, що розташована на території трубного заводу і відноситься до системи Міністерства промислової політики (раніше - Міністерства чорної металургії). При визначенні норм забезпечення працівників спецодягом ми користуємося Типовими галузевими нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств електроенергетичної промисловості. Чи можна при видачі спецодягу для деяких категорій працівників (апаратникам, ізолювальникам з термоізоляції, токарям, електромонтерам з ремонту та обслуговування електроустаткування) замість вказаних Типових галузевих норм користуватися вибірково Типовими нормами для працівників металургійних виробництв, а також для робітників і службовців наскрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв?

Наше підприємство теплоелектростанція що розташована на території трубного заводу і відноситься до системи Міністерства промислової політики раніше - Міністерства чорної металургії . При визначенні норм забезпечення працівників спецодягом ми користуємося Типовими галузевими нормами безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств електроенергетичної промисловості. Чи можна при видачі спецодягу для деяких категорій працівників апаратникам ізолювальникам з термоізоляції токарям електромонтерам з ремонту та обслуговування електроустаткування замість вказаних Типових галузевих норм користуватися вибірково Типовими нормами для працівників металургійних виробництв а також для робітників і службовців наскрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв? У пп. 1.4 та 1.5 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту далі Положення затвердженого наказом Держнагляд-охоронпраці від 29.10.96 р. № 170 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 18.11.96 р. за № 667/1692 ДНАОП 0.00-4.26-96 вказано що спецодяг спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту видаються працівникам тих професій та посад які передбачені у відповідних виробництвах цехах дільницях та видах робіт Типовими галузевими нормами безплатної видачі працівникам спеціального одягу спеціального взуття та інших ЗІЗ або відповідними галузевими нормами що введені на підставі типових. ЗІЗ видаються працівникам згідно з встановленими нормами і строками носіння незалежно від форм власності та галузі виробництва до якої належать ці виробництва цехи дільниці та види робіт. Працівникам професії та посади яких передбачені в Типових нормах безплатної видачі ЗІЗ робітникам і службовцям наскрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв ЗІЗ видаються незалежно від того на яких виробництвах дільницях і в яких цехах вони працюють за винятком випадків коли ці професії та посади спеціально передбачені у відповідних Типових галузевих нормах. Так для працівників теплоелектростанцій професії яких передбачені у Типових галузевих нормах безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств електроенергетичної промисловості затверджених постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 24.06.80 р. № 180/П-7 доповнені та змінені постановою цих органів від 21.08.85 р. № 289/П-8 видача спец¬одягу спецвзуття та інших ЗІЗ згідно з Типовими нормами безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям наскрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв затвердженими постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 12.02.81 р. № 47/П-2 доповнені та змінені постановами цих органів від 21.08.85 р. № 289/П-8 та від 06.11.86 р. № 476/П-12 суперечать вищезгаданому Положенню. Працівники ЗАТ «Теплогенерація» не можуть користуватися і Типовими галузевими нормами безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям гірничої та металургійної промисловості і металургійних виробництв інших галузей промисловості затвердженими постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 01.08.79 р. № 344/П-7 доповнені та змінені постановою цих органів від 21.08.85 р. № 289/П-8 тому що підприємство тільки знаходиться на території трубного заводу та входить до структури Міністерства промислової політики але не має металургійного виробництва. Роз`яснення: П. ЖУРИБЕДА головний державний інспектор управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 8 2003