Хто повинен розробляти інструкції про заходи пожежної безпеки для підприємств?

Хто повинен розробляти інструкції про заходи пожеж¬ної безпеки для підприємств? Відповідно до ст. 5 Закону «Про пожежну безпеку» розроблення і затвердження положень інструкцій інших нормативних актів що діють у межах підприємства установи та організації здійснення постійного контролю за їх додержанням покладається на власників підприємств установ та організацій або уповноважені ними органи. До розроблення проекту інструкції залучаються кваліфіковані спеціалісти установи або організації представники об'єктової пожежної охорони члени пожежно-технічної комісії начальник добровільної дружини за наявності інші фахівці підрозділів та служб підприємства до компетенції яких відноситься цей нормативний акт. У разі необхідності керівник власник може на договірній основі залучати до опрацювання інструкції фахівців сторонніх організацій. Інструкції про заходи пожежної безпеки повинні розроблятися на основі діючих правил та інших нормативних актів з пожежної безпеки виходячи із специфіки пожежної небезпеки будівель споруд технологічних процесів технологічного та виробничого обладнання. Основні вимоги до інструкцій про заходи пожежної безпеки викладені в додатку № 1 до Правил пожежної безпеки в Україні введених у дію наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22.06.95 р. № 400. Рекомендації з розробки інструкції про заходи пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування а також органів управління підприємств установ організацій незалежно від форм власності викладені в збірнику «Пожежна безпека» т. 5. Роз`яснення: І. КРІСА заступник начальника управління наглядово-профілактичної роботи Державного департаменту МНС України Охорона праці № 8 2003