Чи можна проводити атестацію робочих місць за умовами праці електрозварювальної дільниці і верстатних столярних робіт на підприємстві приватної форми власності у тому випадку, якщо відсутня технічна документація на ці об'єкти?

Чи можна проводити атестацію робочих місць за умовами праці електрозварювальної дільниці і верстатних столярних робіт на підприємстві приватної форми власності у тому випадку якщо відсутня технічна документація на ці об`єкти? Відповідно до ст. 21 Закону «Про охорону праці» не допускається будівництво реконструкція технічне переоснащення тощо виробничих об'єктів соціально-культурного призначення виготовлення і впровадження нових для даного підприємства технологій засобів виробництва і колективного та індивідуального захисту працюючих без попередньої експертизи робочого проекту або робочої документації на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці. Крім того роботодавець повинен одержати дозвіл на початок роботи та види робіт підприємства діяльність якого повязана з виконанням робіт та експлуатацією об'єктів машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки перелік яких визначається Кабінетом Міністрів. Що стосується атестації робочих місць за умовами праці то вона проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності й господарювання де технологічний процес використовуване обладнання сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників а також на їхніх нащадків як тепер так і в майбутньому п. 1 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92 р. № 442 . Атестація робочого місця за умовами праці включає обов'язкову оцінку технічного рівня робочого місця яка проводиться шляхом аналізу відповідності технологічного процесу будівель і споруд проектам обладнання нормативно-технічній документації. Основна мета зазначеної атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці пільгове пенсійне забезпечення пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах. Роз`яснення: О. ЧЕРНЕТЕНКО заступник начальника відділу державної` експертизи умов праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 8 2003