Чи будуть переглядатися у зв'язку з прийняттям Закону «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці» Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом МОЗ України від 31.03.94 р. № 45, і додатки № 1 і № 2 до наказу МОЗ СРСР від 29.09.89 р. № 555? Якими нормативними документами слід керуватися під час організації медичних оглядів водіїв транспортних засобів і чи повинні проходити періодичні медичні огляди працівники віком старші 21 року?

Чи будуть переглядатися у зв`язку з прийняттям Закону «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці» Положення про медичний огляд працівників певних категорій затверджене наказом МОЗ України від 31.03.94 р. № 45 і додатки № 1 і № 2 до наказу МОЗ СРСР від 29.09.89 р. № 555? Якими нормативними документами слід керуватися під час організації медичних оглядів водіїв транспортних засобів і чи повинні проходити періодичні медичні огляди працівники віком старші 21 року? У зв'язку з прийняттям Закону «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці» Міністерством охорони здоров'я України підготовлено проект наказу який передбачає приведення у відповідність з вимогами ст. 17 Закону Положення про медичні огляди робітників певних категорій яке було затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 р. № 45. Внесення змін та переробка додатків № 1 і № 2 до наказу МОЗ СРСР від 29.09.89 р. № 555 не пов'язано з прийняттям вищезазначеного Закону і здійснюється згідно з науково обгрунтованими висновками про існуючі шкідливі речовини або несприятливі виробничі фактори вплив яких може викликати професійне захворювання працівника. Водіям транспортних засобів відповідно до їх професійної діяльності медичні огляди проводяться згідно з Положенням про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів затвердженим наказом МОЗ та МВС України від 05.06.2000 р. № 124/345. За наявності висновку санітарно-епідеміоло¬гічної служби про зв'язок умов праці водія на підприємстві зі шкідливи- ми речовинами або несприятливими виробничими факторами оцінка стану здоров'я водія під час медичних оглядів здійснюється із врахуванням можливості виникнення професійного захворювання згідно з Переліком затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 08.11.2000 р. № 1662. Відповідно до ст. 17 Закону «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов'язаний забезпечити фінансування та організувати проведення медичних оглядів працівників. Особам віком до 21 року Законом передбачається проведення щорічного обов'язкового медичного огляду. Особи віком старші 21 року зайняті на важких роботах роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або на таких де є потреба у професійному доборі повинні проходити обов'язкові періодичні медичні огляди згідно з порядком проведення цих медичних оглядів установленим МОЗ України. Роз`яснення: М. ЖДАНОВА начальник Головного управління організації медичної до¬помоги населенню Міністерства охорони здоров`я Охорона праці № 7 2003