Чи необхідно проводити лабораторні обстеження робочих місць відповідно до строків, установлених ГОСТ 12.1.005—88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», якщо на підприємстві проведено атестацію робочих місць згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92 р. № 442?

Чи необхідно проводити лабораторні обстеження робочих місць відповідно до строків установлених ГОСТ 12.1.005 88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» якщо на підприємстві проведено атестацію робочих місць згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92 р. № 442? Періодичність контролю токсичних речовин у повітрі робочої зони встановлюється залежно від класу небезпеки шкідливих речовин відповідно до п. 4.2.5 ГОСТ 12Л.005-88. За узгодженням з органами державного санітарного нагляду контроль за концентраціями речовин III IV класу небезпеки може проводитися 1 раз на рік якщо не вносяться зміни у технологічний процес не вводиться нове устаткування тощо. Дослідження які проводяться під час атестації робочих місць 1 раз на 5 років недостатні для контролю умов праці за наявності джерел виділення токсичних речовин. Роз`яснення: Л. ГВОЗДЕНКО докт. мед. наук керівник лабораторії з вивчення і нормування фізичних факторів виробничого середовища Інституту медицини праці АМН України Охорона праці № 7 2003