У Правилах будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, уведених в дію 01.10.2002 p., немає вказівки на необхідність отримання підприємством дозволу на виготовлення для своїх потреб знімних вантажозахоплю-вальних пристроїв, але в додатку 9 «Форма паспорта стропа» є згадка про дозвіл на виготовлення стропа. Чи необхідно все-таки підприємству отримувати дозвіл?

У Правилах будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів уведених в дію 01.10.2002 p. немає вказівки на необхідність отримання підприємством дозволу на виготовлення для своїх потреб знімних вантажозахоплю-вальних пристроїв але в додатку 9 «Форма паспорта стропа» є згадка про дозвіл на виготовлення стропа. Чи необхідно все-таки підприємству отримувати дозвіл? Виготовлення знімних вантажо-захоплювальних пристроїв здійснюється в порядку встановленому ГОСТ 15.001-88 «Система разработки и поставки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения». Отримання окремих дозволів на їх виготовлення нормативно-правовими актами з охорони праці не вимагається. Роз`яснення: П. ПОШКУРЛАТ начальник відділу нагляду в будівництві за підйомними спорудами та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 7 2003