Яким нормативним документом необхідно керуватися під час оформлення нарядів-допусків або дозволів на виконання ремонтних чи будівельно-монтажних робіт підрядними організаціями на території підприємства-замовника і чи треба проводити вступний інструктаж з охорони праці з працівниками організацій, які прибули на інше підприємство для виконання на ньому вказаних робіт?

Яким нормативним документом необхідно керуватися під час оформлення нарядів-допусків або дозволів на виконання ремонтних чи будівельно-монтажних робіт підрядними організаціями на території підприємства-замовника і чи треба проводити вступний інструктаж з охорони праці з працівниками організацій які прибули на інше підприємство для виконання на ньому вказаних робіт? Видача нарядів-допусків та актів-допусків передбачена положеннями пп.1.5 1.6 і 1.7 розділу 1 СНиП ІІІ-4-80* «Техника безопасности в строительстве» ДНАОП 0.07-1.01.80 . Перед початком робіт на території діючого підприємства замовник підприємство і генеральний підрядник за участі субпідрядних організацій зобов'язані оформити акт-допуск за формою згідно з додатком 3. Відповідальність за додержання заходів передбачених актом-допуском несуть керівники будівельно-монтажних організацій та діючого підприємства. Перед початком робіт у місцях де є або може виникнути виробнича небезпека не пов'язана з характером виконуваної роботи відповідальному виконавцю робіт необхідно видавати наряд-допуск на виробництво підвищеної небезпеки за формою згідно з додатком 4. Перелік робіт на виконання яких необхідно видавати наряд-допуск повинен бути складений на основі приблизного переліку робіт згідно з доповненням 5 а також місцевими умовами і особливостями будівництва і затверджений головним інженером будівельно-монтажної організації. Наряд-допуск повинен бути виданий інженерно-технічним працівником з числа осіб які уповноваже- ні на це наказом керівника будівельно-монтажної організації. Під час виконання роботи на території діючого підприємства наряд-допуск повинен бути підписаний крім того відповідною посадовою особою діючого підприємства. Що ж до вступного інструктажу то відповідно до п. 4.1.1 Типового по¬ложення про навчання з питань охорони праці ДНАОП 0.00-4.12-99 затвердженого наказом Комітету з нагляду за охороною праці України від 17.02.99 р. № 27 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції 21.04.99 р. за № 248/3541 з працівниками інших організацій які прибули на підприємство і беруть участь безпосередньо у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства такий інструктаж проводиться. Роз`яснення: В. КОЗЛОВЕЦЬ головний державний інспектор управління організації державного нагляду в металургії енергетиці будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 7 2003