Забезпечення працівників порту спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту проводиться відповідно до нормативних актів, розроблених в Україні, а також Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям морського транспорту, затверджених наказом Міністерства морського флоту СРСР ще у 1980—1981 pp. У Нормах вказано, що на зовнішніх роботах зимою працівникам видається додатково теплий спецодяг і взуття — по морських районах і по поясах. Чи сталися якісь зміни зараз в Україні у визначенні кліматичних поясів, морських районів і до якого поясу відноситься Херсонська область?

Забезпечення працівників порту спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту проводиться відповідно до нормативних актів розроблених в Україні а також Норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям морського транспорту затверджених наказом Міністерства морського флоту СРСР ще у 1980 1981 pp. У Нормах вказано що на зовнішніх роботах зимою працівникам видається додатково теплий спецодяг і взуття по морських районах і по поясах. Чи сталися якісь зміни зараз в Україні у визначенні кліматичних поясів морських районів і до якого поясу відноситься Херсонська область? У Типових галузевих нормах безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту ЗІЗ затверджених постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС передбачена видача ЗІЗ на зимовий період залежно від кліматичних поясів або морських районів. Згідно з Нормами безплатної видачі робітникам і службовцям теплого спеціального одягу і спеціального взуття по кліматичних поясах єдиних для всіх галузей народного господарства крім кліматичних районів передбачених окремо в Типових галузевих нормах безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту: робітникам і службовцям морського транспорту; робітникам і службовцям цивільної авіації; робітникам і службовця які здійснюють спостереження і роботи з гідрометеорологічного режиму навколишнього середовища; постійного і змінного складу навчальних і спортивних організацій ДТСААФ СРСР затверджених постановою Держкомітету СРСР по праці та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 8 грудня 1982 р. № 293/П-19 доповнені та змінені постановами цих органів від 10 червня 1986 р. №231/П-6 та від 9 березня 1987 р. № 147/П-З територія України відноситься до 1-го кліматичного поясу крім Херсонської Миколаївської і Одеської областей а також Автономної Республіки Крим. У змінах та доповненні від 10 червня 1986 р. № 213/П-6 до названих Норм передбачено що робітникам та службовцям яким Типовими галузевими нормами безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту передбачено видачу теплого спецодягу із строком носіння «по поясах» куртка бавовняна на утепленій прокладці штани бавовняні на утепленій прокладці у районах не віднесених до кліматичних поясів у згаданому випадку - Херсонська Миколаївська і Одеська області та Автономна Республіка Крим зимою передбачено видачу: куртки із лавсано-віскозної тканини на утепленій прокладці та штанів із лавсано-віскозної тканини на утепленій прокладці зі строком носіння 36 місяців. У листі Держнаглядохоронпраці України від 12.02.97 р. № 01-3-01/318 щодо порядку опрацювання та затвердження Норм безплатної видачі засобів індивідуального захисту передбачено що на всій території України строк носіння теплого спецодягу та спецвзуття вказувати не по поясах а в календарних місяцях. У розроблених в Україні Нормах безплатної видачі працівникам засобів індивідуального захисту ця вимога виконується строк носіння теплого спецодягу та спецвзуття вказується в календарних місяцях. Що стосується видачі працівникам теплого спецодягу та спецвзуття по морських районах необхідно зазначити що строки їх носіння в календарних місяцях для робітників і службовців морського транспорту для 2-го морського району Херсонська область не відрізняються від передбачених сьогодні в Україні. Таким чином видача Херсонським морським торговельним портом теплого спецодягу та спецвзуття працівникам яким передбачено видачу цього одягу та взуття зі строком носіння «по поясах» або «морських районах» не буде протирічити законодавству України з питань охорони праці. Роз`яснення: П. ЖУРИБЕДА головний державний інспектор управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 7 2003