Які функції, права та обов'язки страхових експертів з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків, включених до складу комісії з розслідування нещасних випадків і професійних захворювань?

Які функції права та обов`язки страхових експертів з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків включених до складу комісії з розслідування нещасних випадків і професійних захворювань? Відповідно до п. 2 частини третьої ст. 23 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності» абзацу третього п. 17 абзацу третього п. 38 абзацу другого п. 39 абзацу другого п. 65 абзацу другого п. 73 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21.08.2001 р. № 1094 страхові експерти з охорони праці у складі відповідних комісій беруть участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Функції права та обов'язки страхових експертів з охорони праці яких включено до складу комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захво¬рювань визначаються функціями правами та обов'язками цих комісій згідно з пп. 19 46 48 67 68 69 вищезгаданого Положення. Роз`яснення: С. ПОЛЯНСЬКИЙ начальник управління організації профілактики нещасних випадків та профзахворювань виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Охорона праці № 7 2003