Постановою Кабінету Міністрів від 25.08.2004 р. за№ 1112 затверджено Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, згідно з яким за результатами розслідування нещасного випадку на виробництві за висновками комісії з розслідування складається акт за формою Н-1, якщо нещасний випадок пов'язаний з виробництвом, або за формою НПВ, якщо нещасний випадок визнано не пов'язаним з виробництвом. Але якщо в цьому Порядку достатньо викладені підстави для складання акта за формою Н-1, то підстави для складання акта за формою НПВ практично в цьому документі не викладено, за винятком п. 17, де є тільки натяк на те, що акт за формою НПВ може складатися за умови, якщо погіршення стану здоров'я працівника сталося не внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком. Тому прошу більш детально роз'яснити, в яких випадках за результатами розслідування нещасного випадку складається акт за формою НПВ.

Постановою Кабінету Міністрів від 25.08.2004 р. за№ 1112 затверджено Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві згідно з яким за результатами розслідування нещасного випадку на виробництві за висновками комісії з розслідування складається акт за формою Н-1 якщо нещасний випадок пов`язаний з виробництвом або за формою НПВ якщо нещасний випадок визнано не пов`язаним з виробництвом. Але якщо в цьому Порядку достатньо викладені підстави для складання акта за формою Н-1 то підстави для складання акта за формою НПВ практично в цьому документі не викладено за винятком п. 17 де є тільки натяк на те що акт за формою НПВ може складатися за умови якщо погіршення стану здоров`я працівника сталося не внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів що підтверджено медичним висновком. Тому прошу більш детально роз`яснити в яких випадках за результатами розслідування нещасного випадку складається акт за формою НПВ. У ході розслідування нещасних випадків на виробництві та їх кваліфікації слід керуватися визначенням нещасного випадку на виробництві за ст. 14 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності»: «нещасний випадок це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть». У п. 18 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків і аварій на виробництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25.08.2004 р. № 1112 визначено обставини за яких не визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки що сталися з працівниками під час виконання трудових обов'язків. Нещасний випадок може бути не пов'язаний з виробництвом і за будь-яких інших обставин погіршення стану здоров'я від загального захворювання виконання робіт за договором підряду використання транспортного засобу без доручення роботодавця та ін. . Рішення щодо кваліфікації випадку приймається комісією за результатами розслідування і якщо комісія не пов'язала його з виробництвом то складається акт за формою НПВ. Роз`яснення: Охорона праці № 6 2005