У п. 10 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві визначено, що роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов'язаний негайно повідомити про це відповідні органи і утворити наказом комісію з розслідування, а у п. 13 Порядку зазначено, що комісія зобов'язана протягом трьох діб провести розслідування нещасного випадку. Скільки часу відводиться на виконання заходів, передбачених п. 10 зазначеного Порядку, як визначити строк розслідування, якщо дні розслідування співпадають із святковими або вихідними днями, або на підприємстві встановлено 4-денний робочий тиждень?

У п. 10 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві визначено що роботодавець одержавши повідомлення про нещасний випадок зобов`язаний негайно повідомити про це відповідні органи і утворити наказом комісію з розслідування а у п. 13 Порядку зазначено що комісія зобов`язана протягом трьох діб провести розслідування нещасного випадку. Скільки часу відводиться на виконання заходів передбачених п. 10 зазначеного Порядку як визначити строк розслідування якщо дні розслідування співпадають із святковими або вихідними днями або на підприємстві встановлено 4-денний робочий тиждень? Відповідно до п. 10 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків і аварій на виробництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25.08.2004 р. № 1112 роботодавець одержавши повідомлення про нещасний випадок зобов'язаний негайно повідомити з ви- користанням засобів зв'язку про нещасний випадок органи вказані в цьому пункті. Негайно це означає без затримки відразу після настання нещасного випадку. У разі якщо нещасний випадок стався після закінчення робочого часу або в нічний час максимальний термін передачі пові- домлення 1 доба. Протягом цієї ж доби утворюється наказом комісія з розслідування нещасного випадку. Відповідно до п. 13 Порядку комісія зобов'язана протягом трьох діб календарних провести розслідування нещасного випадку. У разі настання нещасного випадку комісія проводить розслідування також у вихідні та святкові дні незважаючи навіть на те що на підприємстві встановлено 4-денний робочий тиждень. Термін розслідування визначається роботодавцем у наказі 3 доби. Це викликано необхідністю в найкоротші строки провести розслідування виявити причини що призвели до нещасного випадку та опрацювати заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам а також отримати кошти на лікування. Роз`яснення: О. СЕМКО заступник Голови Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 6 2005