Допуск сторонніх організацій до проведення ремонтних робіт здійснюється на нашому підприємстві відповідно до Типової інструкції про порядок безпечного проведення ремонтних робіт на підприємствах Міністерства хімічної промисловості (НАОП 1.3.10-5.04-85). Згідно з п. 5.2.6 начальник цеху несе відповідальність за виконання заходів, які забезпечують безпеку ведення ремонтних робіт. Чи означає це, що начальник цеху несе відповідальність за організацію безпечного проведення робіт сторонніми організаціями, чи до обов'язків начальника цеху входить підготовка і здача устаткування в ремонт згідно з правилами, проведення інструктажу з працівниками сторонніх організацій та забезпечення нормального стану повітряного середовища в зоні проведення ремонтних робіт, а організацією безпечного виконання ремонтних робіт займається безпосередньо керівник робіт сторонньої організації?

Допуск сторонніх організацій до проведення ремонтних робіт здійснюється на нашому підприємстві відповідно до Типової інструкції про порядок безпечного проведення ремонтних робіт на підприємствах Міністерства хімічної промисловості НАОП 1.3.10-5.04-85 . Згідно з п. 5.2.6 начальник цеху несе відповідальність за виконання заходів які забезпечують безпеку ведення ремонтних робіт. Чи означає це що начальник цеху несе відповідальність за організацію безпечного проведення робіт сторонніми організаціями чи до обов`язків начальника цеху входить підготовка і здача устаткування в ремонт згідно з правилами проведення інструктажу з працівниками сторонніх організацій та забезпечення нормального стану повітряного середовища в зоні проведення ремонтних робіт а організацією безпечного виконання ремонтних робіт займається безпосередньо керівник робіт сторонньої організації? Зазначена Вами інструкція встановлює порядок безпечного проведення ремонтних робіт на діючих підприємствах із залученням сторонніх ремонтних організацій підрядників . Положення інструкції передбачають чіткий розподіл повноважень обов'язків та відповідальності між підприємством замовником ремонтних робіт та підприємством-підрядником яке є безпосереднім виконавцем ремонтних робіт. Надається форма наряду-допуску який регламентує заходи щодо підготовки об'єкта до ремонту проведення ремонту та його закінчення і визначає порядок його узгодження замовником та підрядною організацією. Стосовно вимог п. 5.2.6 згаданої інструкції то особа яка визначена відповідальною за безпеку проведення ремонтних робіт з боку замовника дійсно повинна нести відповідальність за розробку і виконання заходів які забезпечують безпеку ведення ремонтів на технологічному обладнанні та спорудах цеху дільниці що є його власністю. Разом з тим безпосередній виконавець ремонтних робіт з боку підрядника є відповідальним за дотримання ремонтним персоналом вимог чинних на підприємстві-замовнику правил внутрішнього розпорядку безпечного проведення ремонтних робіт пожежної безпеки та інших вимог що визначені у п. 5.4 згаданої інструкції. Питання щодо кваліфікації ремонтного персоналу підприємства-підрядника перевірки його знань з питань охорони праці досвіду виконання ремонтних робіт у тому числі зварювальних робіт на висоті робіт у вибухонебезпечному середовищі та інших робіт підвищеної небезпеки регулюються Законом «Про охорону праці» та нормативними актами з питань охорони праці вимоги яких є обов'язковими для дотримання всіма ремонтними організаціями без винятку. Роз`яснення: В. ПЛЕТНЬОВ заступник Голови Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 6 2005