Законом «Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення» від 12 грудня 1991 р. № 1972-ХІІ із змінами до Закону від 3 березня 1998 р. (№ 155/98-ВР) визначено, що працівникам, зайнятим лабораторною діагностикою ВІЛ-інфекції, надається право на пенсію за віком на пільгових умовах. Чи діють норми цього Закону зараз? Відповідно до cm. 60 Закону «Про пенсійне забезпечення» робота у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, зараховується в стаж роботи у подвійному розмірі, а з 15.08.2003 р. після внесення змін до cm. 60 цього Закону діагностичні лабораторії з ВІЛ-інфекції служби крові у Списках відсутні. Зараховується чи ні у подвійному розмірі до стажу період роботи працівників вказаної лабораторії?

Законом «Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення» від 12 грудня 1991 р. № 1972-ХІІ із змінами до Закону від 3 березня 1998 р. № 155/98-ВР визначено що працівникам зайнятим лабораторною діагностикою ВІЛ-інфекції надається право на пенсію за віком на пільгових умовах. Чи діють норми цього Закону зараз? Відповідно до cm. 60 Закону «Про пенсійне забезпечення» робота у закладах відділеннях з лікування осіб заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД зараховується в стаж роботи у подвійному розмірі а з 15.08.2003 р. після внесення змін до cm. 60 цього Закону діагностичні лабораторії з ВІЛ-інфекції служби крові у Списках відсутні. Зараховується чи ні у подвійному розмірі до стажу період роботи працівників вказаної лабораторії? Відповідно до Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» право працівників на пенсію за віком на пільгових умовах до запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди визначається згідно з вимогами ст. 13 Закону «Про пенсійне забезпечення». При цьому це право повинно бути підтверджено результатами атестації робочих місць проведення якої передбачено Порядком затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92 р. № 442. Списком № 2 виробництв робіт професій посад і показників зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах передбачені працівники які безпосередньо обслуговують хворих у туберкульозних та інфекційних закладах відділеннях кабінетах а також медичні і фармацевтичні працівники які заразились під час виконання службових обов'язків вірусом імунодефіциту людини. Згідно із Законом «Про внесення змін до ст. 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 10 липня 2003 р. № 1110-IV який набрав чинності з 15.08.2003 p. до стажу роботи у подвійному розмірі зараховується робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров'я у закладах відділеннях з лікування осіб заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД в інших інфекційних закладах відділеннях охорони здоров'я у патолого-анато- мічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров'я а також у психіатричних закладах охорони здоров'я. Відповідно до Порядку акредитації спеціальних лабораторій діагностики СНІД затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.12.98 р. № 2026 спеціальна лабораторія діагностики СНІД є окремим структурним підрозділом державного або комунального закладу охорони здоров'я що проводить дослідження вимірювання з діагностики ВІЛ-інфекції СНІД у населення біологічних субстратів на наявність антитіл до ВІЛ або антигенів з гарантованою вірогідністю результатів. Кожний заклад охорони здоров'я підрозділом якого є спеціальна лабораторія має положення про спеціальну лабораторію де зазначено основні завдання лабораторії. Враховуючи вищевикладене спеціальна лабораторія діагностики СНІД не належить до лікувальних закладів тому зараховувати період роботи працівників лабораторії обласної станції переливання крові в подвійному розмірі немає законних підстав. Роз`яснення: О. ЗАРУДНИЙ заступник Голови правління Пенсійного фонду України Охорона праці № 6 2005