Робітниця підприємства, повертаючись з обідньої перерви (ходила у магазин за хлібом), не дійшовши до адміністративно-побутового корпусу, впала і одержала травму. Земельна ділянка перед цим корпусом, де стався нещасний випадок, показана на кадастровому плані як територія підприємства. Чи визнається такий нещасний випадок пов'язаний з виробництвом, і який складається акт: за формою Н-1 чи НПВ?

Робітниця підприємства повертаючись з обідньої перерви ходила у магазин за хлібом не дійшовши до адміністративно-побутового корпусу впала і одержала травму. Земельна ділянка перед цим корпусом де стався нещасний випадок показана на кадастровому плані як територія підприємства. Чи визнається такий нещасний випадок пов`язаний з виробництвом і який складається акт: за формою Н-1 чи НПВ? Відповідно до п. 27 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві далі Порядок затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25.08.2004 р. № 1112 нещасний випадок що стався на території підприємства під час перерви яка надається згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства розслідується згідно з вимогами цього Порядку. Рішення щодо кваліфікації випадку приймається комісією з розслідування. У ході розслідування слід керуватися визначенням нещасного випадку на виробництві згідно зі ст. 14 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності»: «Нещасний випадок це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть». У випадку з працівницею вашого підприємства яка в обідню перерву ходила у магазин і впала повертаючись назад процес виконання трудових обов'язків відсутній. Якщо впливу на неї небезпечного виробничого фактора не було то випадок не буде пов'язано з виробництвом. Роз`яснення: О. СЕМКО заступник Голови Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 5 2005