Наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.11.2004р. № 241 затверджено Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі. У цих нормах не передбачено ряд професій на безплатну видачу спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту. Якими ж нормами необхідно керуватися для забезпечення цих працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту?

Наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.11.2004р. № 241 затверджено Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі. У цих нормах не передбачено ряд професій на безплатну видачу спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту. Якими ж нормами необхідно керуватися для забезпечення цих працівників спецодягом спецвзуттям та засобами індивідуального захисту? У зв'язку з тим що в Україні розроблені і діють затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 01.П.2004 р. № 241 Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі ДНАОП 0.00-3.09-05 на території нашої країни не застосовуються Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств електроенергетичної промисловості затверджені постановою Держкомпраці СРСР та Президії ВЦРПС від 24.06.80 р. № 180/П-7 доповнені і змінені постоновою цих органів від 21.08.85 р. № 289/П-8. Згідно з п. 1.4 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту ДНАОП 0.00-4.26-96 іншим працівникам не електроенергетичної галузі які працюють на підприємстві 313 повинні видаватися працівникам тих професій і посад які передбачені у відповідних виробництвах цехах дільницях та видах робіт Типовими нормами безплатної видачі працівникам спеціального одягу спеціального взуття та інших ЗІЗ або відповідними галузевими нормами що введені на підставі Типових. Роз`яснення: Охорона праці № 5 2005