Ми працюємо машиністами холодильних установок позмінно з тривалістю щоденної робочої зміни 8 год. Такий графік роботи з урахуванням відсутності в місті у нічний час засобів громадського транспорту створює для нас неабиякі труднощі. Ми неодноразово звертались до адміністрації з проханням перевести нас на 12-годинний графік роботи з додержанням установленої 40-годинної тривалості робочого тижня, але питання не вирішується, тому що адміністрація посилається на відсутність відповідних нормативних документів. Яким чином можна вирішити позитивно цю проблему?

Ми працюємо машиністами холодильних установок позмінно з тривалістю щоденної робочої зміни 8 год. Такий графік роботи з урахуванням відсутності в місті у нічний час засобів громадського транспорту створює для нас неабиякі труднощі. Ми неодноразово звертались до адміністрації з проханням перевести нас на 12-годинний графік роботи з додержанням установленої 40-годинної тривалості робочого тижня але питання не вирішується тому що адміністрація посилається на відсутність відповідних нормативних документів. Яким чином можна вирішити позитивно цю проблему? Встановлення режиму роботи - це право підприємства установи організації яке реалізується роботодавцем та трудовим колективом за погодженням з профспілковим комітетом. Згідно зі ст. 57 Кодексу законів про працю час початку і закінчення щоденної роботи зміни передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства. Графіки змінності графіки виходу на роботу затверджуються завжди коли тривалість щоденної роботи чи надані працівникам вихідні дні не е стабільними їх затверджує роботодавець за погодженням з профспілковим комітетом підприємства. Графіки роботи складаються на певний проміжок часу на певний обліковий період у рамках якого має бути додержено встановлену тривалість робочого тижня у будь-якому разі має забезпечуватися додержання річного балансу робочого часу розрахованого на 6-денний робочий тиждень. Такі графіки доводяться до відома працівників не пізніше ніж за місяць до введення їх у дію п. 13 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку затверджених постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20.07.84 p. . Відповідно до ст. 61 КЗпП на безперервно діючих підприємствах в установах організаціях а також в окремих виробництвах цехах дільницях відділеннях і на деяких видах робіт де за умовами виробництва роботи не може бути додержено встановлену для даної категорії працівників щоденну або щотижневу тривалість робочого часу допускається за погодженням з профспілковим комітетом підприємства установи організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин ст. 50 і 51 . За підсумованого обліку робочого часу норма робочого часу за обліковий період визначається за календарем і має бути реалізована шляхом виходу на роботу за графіком змінності. Загального нормативно-правового акта який би давав право встановлювати тривалість зміни 12 год та визначав порядок застосування підсумованого обліку робочого часу немає. Графіки з 12-годинними змінами можуть бути привабливими як для працюючих так і для роботодавців з тієї причини що при їх використанні значно більше часу відводиться на відпочинок між змінами порівняно наприклад з 8-годинними графіками. Однак встановлення 12-годинного робочого дня працівникам не рекомендується оскільки така тривалість роботи призводить до значного напруження організму і як наслідок до швидкого розвитку втоми. Тому довша зміна може мати негативні наслідки для працездатності і стану здоров'я працюючих. Особливо це стосується тих випадків коли графік передбачає роботу як у денних так і в нічних змінах. Роз`яснення: Г. МАКСИМЕНКО начальник управління з питань організації праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 5 2005