Якими нормативними документами необхідно керуватися при визначенні норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту інженерно-технічним працівникам (начальникам лабораторій, відділів, провідним та науковим працівникам, інженерам різних категорій) під час виконання обстежень забруднених територій України після аварії на ЧАЕС: різних сховищ та могильників, житлових будинків на наявність радіоактивного газу радону (роботи з відкритими джерелами іонізуючого випромінювання), а також працівникам проектних організацій під час проведення авторського супроводження проектів на будівництві сховищ радіоактивних відходів у 30-кілометровій зоні відчуження ЧАЕС?

Якими нормативними документами необхідно керуватися при визначенні норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту інженерно-технічним працівникам начальникам лабораторій відділів провідним та науковим працівникам інженерам різних категорій під час виконання обстежень забруднених територій України після аварії на ЧАЕС: різних сховищ та могильників житлових будинків на наявність радіоактивного газу радону роботи з відкритими джерелами іонізуючого випромінювання а також працівникам проектних організацій під час проведення авторського супроводження проектів на будівництві сховищ радіоактивних відходів у 30-кілометровій зоні відчуження ЧАЕС? При визначенні норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників згаданих у листі категорій необхідно керуватися: Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затвердженим наказом Держнагляд-охоронпраці від 29.10.96 р. № 170 та зареєстрованим у Мін'юсті 18.11.96р. за №667/1692; Нормами безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі розробленими Мінпаливенерго і затвердженими наказом Держнаглядохо-ронпраці від 01.11.2004 р. № 241 та зареєстрованими в Мін'юсті 29.12.2004 р. за № 1663/10262; Нормами перехідного спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств що належать до сфери управління Мінпаливенерго зайнятих на роботах у Чорнобильській зоні відчуження затвердженими наказом Мінпаливенерго від 16.02.2005р. №85; Типовими галузевими нормами безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям зайнятим на роботах з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань затвердженими постановою Державного комітету СРСР по праці і соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 23.09.80 р. № 296/П-10 доповненими і зміненими постановою цих органів від 21.08.85 р. № 289/П-8; Нормами безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту персоналу підприємств і спеціальних підрозділів МНС та підрядних підприємств організацій і установ який працює у зоні відчуження погодженими з радою Чорнобильської територіальної організації профспілки 27.11.2003 р. і затвердженими наказом МНС України від 02.12.2003 р. №67. Роз`яснення: В. ЧУЧКОВСЬКИЙ перший заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій Охорона праці № 5 2005