За результатами атестації робочих місць за умовами праці, проведеної на нашому підприємстві в 2004 р. зменшується тривалість додаткової відпустки деяким працівникам у зв'язку із змінами в умовах праці порівняно з тими, які були у них під час проведення атестації робочих місць у 1999р. Чи зобов'язане підприємство зберегти цим працівникам тривалість додаткової відпустки, раніше встановленої їм, на весь час їх роботи на нашому підприємстві?

За результатами атестації робочих місць за умовами праці проведеної на нашому підприємстві в 2004 р. зменшується тривалість додаткової відпустки деяким працівникам у зв`язку із змінами в умовах праці порівняно з тими які були у них під час проведення атестації робочих місць у 1999р. Чи зобов`язане підприємство зберегти цим працівникам тривалість додаткової відпустки раніше встановленої їм на весь час їх роботи на нашому підприємстві? Постановою Верховної Ради «Про порядок введення в дію Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 505/96-ВР із змінами внесеними згідно із Законом № 2073-111 від 02.11.2000 р. встановлено що зберігається відпустка раніше встановленої загальної тривалості за працівниками: зайнятими на роботах із шкідливими та важкими умовами праці до введення в дію Закону «Про відпустки» в повному обсязі до 1 січня 1998 p. ; які користувалися відпусткою більшої загальної тривалості ніж визначено відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України на весь час їх роботи на даному підприємстві в установі організації на посадах професіях роботах що давало їм право на цю відпустку та за наявності умов за якими вона надавалася. З прийняттям Закону «Про відпустки» в повному обсязі щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці надається працівникам згідно зі ст. 7 цього Закону за Списком виробництв робіт цехів професій і посад зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 17.11.97 р. № 1290 додаток 2 у редакції постанови Кабінету Міністрів від 13.05.2003 р. № 679 із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів від 16.12.2004 р. №1674 . Конкретна тривалість цієї відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах. З надісланого Вами листа видно що за результатами останньої атестації робочих місць за умовами праці тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці деяких працівників зменшилась порівняно з результатами попередньої атестації. Це свідчить про те що умови праці на відповідних робочих місцях покращились тобто змінилися. Оскільки збереження загальної тривалості відпустки можливе тільки за наявності умов за якими вона надавалася тому у даному випадку ця тривалість буде зменшена за рахунок щорічної додаткової відпустки тривалість якої встановлена за результатами останньої атестації робочих місць за умовами праці. Роз`яснення: С. РЯБОКОНЬ Головний державний експерт з умов праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 5 2005