Згідно з п. 6.4.5 Правші будови і безпечної експлуатації підйомників (НПАОП 0.00-1.36-03) працівник, відповідальний за утримання підйомників у справному стані, не повинен щодня перед початком роботи оглядати підйомник і завіряти огляд своїм підписом у вахтовому журналі. Ці обов'язки покладено на машиніста підйомника і відповідального за безпечне провадження робіт підйомниками. У той же час у формі вахтового журналу (додаток 5) не передбачено графу для записів особи, відповідальної за безпечне провадження робіт. Є графи для машиніста, відповідального за утримання підйомника у справному стані, а також: слюсаря і електромонтера. Чи потрібен щоденний перед початком роботи огляд підйомника слюсарем, електромонтером і відповідальним за утримання його у справному стані? Чи маємо ми право внести зміни до форми журналу, додавши рядок для видачі дозволу на роботу підйомника відповідальним за безпечне провадження робіт?

Згідно з п. 6.4.5 Правші будови і безпечної експлуатації підйомників НПАОП 0.00-1.36-03 працівник відповідальний за утримання підйомників у справному стані не повинен щодня перед початком роботи оглядати підйомник і завіряти огляд своїм підписом у вахтовому журналі. Ці обов`язки покладено на машиніста підйомника і відповідального за безпечне провадження робіт підйомниками. У той же час у формі вахтового журналу додаток 5 не передбачено графу для записів особи відповідальної за безпечне провадження робіт. Є графи для машиніста відповідального за утримання підйомника у справному стані а також: слюсаря і електромонтера. Чи потрібен щоденний перед початком роботи огляд підйомника слюсарем електромонтером і відповідальним за утримання його у справному стані? Чи маємо ми право внести зміни до форми журналу додавши рядок для видачі дозволу на роботу підйомника відповідальним за безпечне провадження робіт? Відповідно до вимог п. 6.4.4 чинних Правил будови і безпечної експлуатації підйомників далі Правила роботодавець: установлює порядок проведення періодичного технічного обслуговування та ремонту підйомників; організовує розроблення та затверджує інструкції з охорони праці для обслуговуючого персоналу. На підставі цього роботодавець розробляє положення яке регламентує періодичність та обсяги технічного обслуговування і ремонту підйомників й покладає відповідальність з цих питань на працівників та відповідальних осіб. Згідно з положенням обслуговуючий та ремонтний персонал і виконує відповідні роботи. У додатку 5 до Правил наведено рекомендовану форму вахтового журналу машиніста підйомника яка може змінюватися роботодавцем з урахуванням специфіки виробництва. Роз`яснення: П. ПОШКУРЛАТ начальник відділу нагляду в будівництві за підйомними спорудами та котлонагляду Держнагляд-охоронпраці України Охорона праці № 5 2005