Відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 26 травня 2004 р. № 687, технічні огляди устаткування проводить спеціалізована організація (крім первинного та позачергового, які проводить уповноважена організація). У січні 2004 р. наше підприємство отримало у встановленому на той час порядку дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення технічних оглядів вантажопідіймальних кранів з терміном дії по січень 2007р. Чи скасовує вищезазначена постанова Кабінету Міністрів дозвіл Держнаглядохоронпраці, чи дозвіл чинний до визначеного в ньому терміну?

Відповідно до Порядку проведення огляду випробування та експертного обстеження технічного діагностування машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 26 травня 2004 р. № 687 технічні огляди устаткування проводить спеціалізована організація крім первинного та позачергового які проводить уповноважена організація . У січні 2004 р. наше підприємство отримало у встановленому на той час порядку дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення технічних оглядів вантажопідіймальних кранів з терміном дії по січень 2007р. Чи скасовує вищезазначена постанова Кабінету Міністрів дозвіл Держнаглядохоронпраці чи дозвіл чинний до визначеного в ньому терміну? Порядок проведення огляду випробування та експертного обстеження технічного діагностування машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки затверджений постановою Кабінету Міністрів від 26.05.2004 р. № 687 далі - Порядок передбачає проведення періодичного технічного огляду спеціалізованою організацією а первинний та позачерговий у випадку закінчення граничного строку експлуатації або аварії пошкодження проводить уповноважена організація. Пунктом З вказаної постанови Кабінету Міністрів визначено що постанова набирає чинності з дня опублікування. Вперше постанова № 687 була опублікована в газеті «Урядовий кур'єр» від 09.06.2004 р. Таким чином якщо підприємству видано дозвіл на проведення технічних оглядів до 9 червня 2004 p. підприємство може виконувати зазначені в Дозволі роботи на термін його дії з обмеженнями зазначеними в ньому. На дозволи щодо проведення оглядів випробувань та експертних обстежень які отримані після вказаної дати поширюються вимоги Порядку. Роз`яснення: П. ПОШКУРЛАТ начальник відділу нагляду в будівництві за підйомними спорудами та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 1 2005