1. Чи необхідно дипломованому газозварнику проходити навчання в експертно-технічному центрі Держнаглядохоронпраці на право обслуговування балонів з киснем? 2. Чи необхідно електродникам, які експлуатують зварювальні автомати та напівавтомати, а також дипломованим газоелектрозварникам проходити атестацію відповідно до ДНАОП 0.00-1.16-96, якщо вони зайняті в основному та допоміжному виробництвах з виготовлення лужних акумуляторів? 3. Чи необхідно особам, відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, зокрема, механікам, начальникам дільниць проходити навчання та перевірку знань в ЕТЦ Держнаглядохоронпраці, якщо вони один раз на три роки проходять атестацію в комісії підприємства за участі інспектора Держнаглядохоронпраці? (Члени комісії підприємства пройшли навчання та перевірку знань правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, в ЕТЦ Держнаглядохоронпраці).

1. Чи необхідно дипломованому газозварнику проходити навчання в експертно-технічному центрі Держнаглядохоронпраці на право обслуговування балонів з киснем? 2. Чи необхідно електродникам які експлуатують зварювальні автомати та напівавтомати а також дипломованим газоелектрозварникам проходити атестацію відповідно до ДНАОП 0.00-1.16-96 якщо вони зайняті в основному та допоміжному виробництвах з виготовлення лужних акумуляторів? 3. Чи необхідно особам відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію посудин що працюють під тиском зокрема механікам начальникам дільниць проходити навчання та перевірку знань в ЕТЦ Держнаглядохоронпраці якщо вони один раз на три роки проходять атестацію в комісії підприємства за участі інспектора Держнаглядохоронпраці? Члени комісії підприємства пройшли навчання та перевірку знань правил будови та безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском в ЕТЦ Держнаглядохоронпраці . 1. Дипломованому газозварнику не потрібно додатково проходити навчання в навчальних закладах на право обслуговування балонів з киснем оскільки в програмі підготовки газозварників є тема «Експлуатація та обслуговування кисневих балонів» але потрібно проходити атестацію відповідно до ДНАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників». 2. Дипломовані зварники у т. ч. оператори зварювальних установок проходять атестацію згідно з ДНАОП 0.00-1.16.96 на допуск до виконання робіт зі зварювання об'єктів та обладнання у випадках коли нормативною документацією передбачено атестацію як засіб забезпечення якості зварювальних робіт. 3. Згідно з п. 2.2.6 Типового положення про навчання з питань охорони праці ДНАОП 0.00-4.12-99 посадові особи і спеціалісти які включені до Переліку посад посадових осіб і зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці але не внесені до Переліку категорій посадових осіб і спеціалістів навчання яких з питань охорони праці проводиться в навчальних закладах ДНАОП 0.00-8.01-93 проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт виконання яких входить до їхніх функціональних обов'язків до полотку роботи і періодично один раз натри роки безпосередньо на підприємстві. Роз`яснення: С. БАБЕНКО головний державний інспектор управління організації державного нагляду в металургії енергетиці будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 1 2005