У листі від 19.02.2002 p. № 20-95a заступника начальника управління загальнообов'язкового державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики на адресу нашого підприємства роз'яснювалось, що п. 2 cm. 34 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України надано право зменшувати на підставі висновку комісії з розслідування до 50% розмір одноразової допомоги потерпілому у разі визнання вини потерпілого у скоєнні нещасного випадку, але не поширив це право на одноразову допомогу, що надається у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві. У листі ж Фонду від 23.06.04 р. № 01-845 зазначено, що виплата одноразової допомоги потерпілому внаслідок ушкодження його здоров'я або його смерті здійснюється з урахуванням розміру її зменшення на підставі висновку комісії з питань охорони праці підприємства. Як правильно розуміти цю трактовку?

У листі від 19.02.2002 p. № 20-95a заступника начальника управління загальнообов`язкового державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики на адресу нашого підприємства роз`яснювалось що п. 2 cm. 34 Закону «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності» Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України надано право зменшувати на підставі висновку комісії з розслідування до 50% розмір одноразової допомоги потерпілому у разі визнання вини потерпілого у скоєнні нещасного випадку але не поширив це право на одноразову допомогу що надається у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві. У листі ж Фонду від 23.06.04 р. № 01-845 зазначено що виплата одноразової допомоги потерпілому внаслідок ушкодження його здоров`я або його смерті здійснюється з урахуванням розміру її зменшення на підставі висновку комісії з питань охорони праці підприємства. Як правильно розуміти цю трактовку? Згідно з частиною першою п. 2 ст. 34 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності» далі Закон у разі стійкої втрати професійної працездатності встановленої МСЕК Фонд соціального страхування від нещасних випадків проводить одноразову страхову виплату потерпілому сума якої визначається із розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати потерпілим професійної працездатності але не вище чотирикратного розміру граничної суми заробітної плати доходу з якої справляються внески до Фонду. Відповідно до частини 3 цього пункту якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено що ушкодження здоров'я настало не тільки з вини роботодавця а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів з охорони праці розмір одноразової допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії але не більш як на 50%. Частиною 7 зазначеної статті Закону передбачено що у разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання розмір одноразової допомоги його сім'ї повинен бути не меншим за п'ятирічну заробітну плату потерпілого і крім того не меншим за однорічний заробіток потерпілого на кожну особу яка перебувала на його утриманні а також на його дитину^яка народилася протягом не більш як деся-^ тимісячного строку піспя смерті потерпілого. Отже Закон передбачає зменшення розміру одноразової допомоги потерпілому на виробництві у разі порушення ним нормативних актів з охорони праці тільки самому потерпілому. На членів сім'ї ця норма Закону не поширюється. Роз`яснення: В. ВОРОНА заступник директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Охорона праці № 1 2005