Наше підприємство займається діяльністю, пов'язаною із збиранням, переробкою та збутом чорних металів. Крім основної виробничої бази підприємство має 20 філій, розташованих майже в усіх районах області. У зв'язку з введенням в дію постанови Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003р. № 1631 «Про затвердження Порядку видачі дозволів державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами» просимо роз'яснити, чи підлягають експертизі всі філії для одержання дозволу на види діяльності та на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, враховуючи, що система організації та управління охороною праці стосується всього підприємства, а в статуті підприємства зазначено всі філії, бо обладнання підвищеної небезпеки використовується як на основній базі, так і у філіях? Яким чином повинні зазначатись філії у вищевказаному дозволі?

Наше підприємство займається діяльністю пов`язаною із збиранням переробкою та збутом чорних металів. Крім основної виробничої бази підприємство має 20 філій розташованих майже в усіх районах області. У зв`язку з введенням в дію постанови Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003р. № 1631 «Про затвердження Порядку видачі дозволів державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами» просимо роз`яснити чи підлягають експертизі всі філії для одержання дозволу на види діяльності та на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки враховуючи що система організації та управління охороною праці стосується всього підприємства а в статуті підприємства зазначено всі філії бо обладнання підвищеної небезпеки використовується як на основній базі так і у філіях? Яким чином повинні зазначатись філії у вищевказаному дозволі? Відповідно до розділу 2 Методичних рекомендацій щодо розроблення та оформлення висновків експертизи для видачі дозволів Державним комітетом України з нагляду за охороною праці та його територіальними управліннями затверджених наказом Держнаглядохоронпраці Vкраїни від 14.04.2004 р. № 99 з метою встановлення спроможності суб'єкта господарювання експлуатувати об'єкти машини механізми устаткування та/або виконувати роботи підвищеної небезпеки технічний експерт здійснює обстеження безпосередньо кожного виробництва у Вашому випадку філії де буде експлуатуватись заявлене устаткування та/або будуть виконуватись заявлені роботи підвищеної небезпеки щодо відповідності виробничих площадок технологічного процесу устаткування виробничих приміщень вимогам нормативно-правових актів з охорони праці перевірку стану колективних та індивідуальних засобів захисту і відомостей щодо їх перевірки даних про створення безпечних умов праці на заявлені роботи тощо. У заяві для одержання дозволу Вам необхідно надати перелік філій де будуть виконуватись заявлені роботи та/або експлуатуватись об'єкти підвищеної небезпеки із зазначенням адреси розташування філій. Перелік філій із зазначеними адресами наводиться безпосередньо у дозволі. Роз`яснення: В. РОКИТЬКО старший державний інспектор управління організації державного нагляду у металургії енергетиці будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 1 2005