Перша атестація робочих місць за умовами праці на нашому підприємстві проведена и грудні 1994р. Наступна атестація, згідно з наказом, повинна була проводитись в 1999 p., але через відсутність коштів санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу лабораторією санітарно-епідеміологічної станції проведено тільки в кінці 2000p., a результати атестації робочих місць затверджено наказом по підприємству в грудні 2000 р. Наявність на робочих місцях шкідливих виробничих факторів вище гранично допустимих рівнів підтверджено. Чи включається до стажу роботи для призначення пільгових пенсій період роботи працівників з грудня 1999 р. по грудень 2000 p., і коли на підприємстві повинна проводитись чергова атестація робочих місць: в 2004 р. (рахуючи з 1999 р.) чи в 2005 р. (рахуючи з часу фактично проведеної останньої атестації)?

Перша атестація робочих місць за умовами праці на нашому підприємстві проведена и грудні 1994р. Наступна атестація згідно з наказом повинна була проводитись в 1999 p. але через відсутність коштів санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу лабораторією санітарно-епідеміологічної станції проведено тільки в кінці 2000p. a результати атестації робочих місць затверджено наказом по підприємству в грудні 2000 р. Наявність на робочих місцях шкідливих виробничих факторів вище гранично допустимих рівнів підтверджено. Чи включається до стажу роботи для призначення пільгових пенсій період роботи працівників з грудня 1999 р. по грудень 2000 p. і коли на підприємстві повинна проводитись чергова атестація робочих місць: в 2004 р. рахуючи з 1999 р. чи в 2005 р. рахуючи з часу фактично проведеної останньої атестації ? Згідно з п. 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 1 серпня 1992р. № 442 атестація проводиться ате-стаційною комісією склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству організації в строки передбачені колективним договором але не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць за умовами праці покладається на керівника підприємства організації. Як випливає з Вашого листа керівництвом ТЕЦ-3 було порушено термін проведення чергової другої атестації що призвело до ущемлення прав певних працівників цього підприємства щодо реалізації їх права на пенсію за віком на пільгових умовах. Оскільки відповідно до ст. 101 Закону «Про пенсійне забезпечення» підприємства та організації несуть матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну громадянам або державі внаслідок несвоєчасного оформлення або подання пенсійних документів і відшкодовують її відповідні працівники захистити свої права можуть у судовому порядку. Наступна третя атестація робочих місць за умовами праці на вашому підприємстві має бути проведена не пізніше грудня 2005 p. оскільки наказ по підприємству про результати попередньої атестації як зазначено у листі був виданий у грудні 2000 р. Роз`яснення: О. ЧЕРНЕТЕНКО заступник Головного державного експерта з умов праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 1 2005