Раніше, відповідно до Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 04.04.94 р. № 30 та ОСТ 38.001612-85 «Требования единые к составлению и содержанию инструкций по безопасности труда на предприятиях, в организациях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР» на нашому підприємстві була розроблена інструкція для водіїв сторонніх організацій, за якою проводився відповідний інструктаж:. У Типовому положенні про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 0.00-4.12-99), затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 р. № 27, це питання не відображено. На підставі якого документа повинен проводитись інструктаж: з водіями транспортних засобів сторонніх організацій?

Раніше відповідно до Типового положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 04.04.94 р. № 30 та ОСТ 38.001612-85 «Требования единые к составлению и содержанию инструкций по безопасности труда на предприятиях в организациях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР» на нашому підприємстві була розроблена інструкція для водіїв сторонніх організацій за якою проводився відповідний інструктаж:. У Типовому положенні про навчання з питань охорони праці ДНАОП 0.00-4.12-99 затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 р. № 27 це питання не відображено. На підставі якого документа повинен проводитись інструктаж: з водіями транспортних засобів сторонніх організацій? Згідно з постановою Верховної Ради від 12 вересня 1991 р. № 1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» до прийняття відповідних нормативно-правових актів на території України застосовуються законодавчі акти СРСР з питань які не врегульовані законодавством України за умови що вони не суперечать Конституції і законам України. Виходячи із зазначеного для проведення інструктажів для водіїв сторонніх організацій можна використовувати ОСТ 38.001612-85 «Требования единые к составлению и содержанию инструкций по безопасности труда на предприятиях в организациях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР». Роз`яснення: М. КУБІЄВИЧ заступник начальника управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 1 2005