На нашому підприємстві згідно з п. 9.1.1 Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів призначено особу, відповідальну за справний стан і безпечну експлуатацію котлів, а також у необхідній кількості обслуговуючий персонал (машиністи), які пройшли в установленому порядку навчання і мають посвідчення. Чи правомірні вимоги інспектора Держнаглядохоронпраці, який своїм приписом зобов'язав провести навчання по Правилах будови та безпечної експлуатації котлів чергових приладистів цеху КВПІА, начальника дільниці КВПіА, які обслуговують КВПіА парокотельні (її обслуговують також: слюсарі з ремонту теплоенергетичного устаткування, електромонтери, які не проходять такого навчання)?

На нашому підприємстві згідно з п. 9.1.1 Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів призначено особу відповідальну за справний стан і безпечну експлуатацію котлів а також у необхідній кількості обслуговуючий персонал машиністи які пройшли в установленому порядку навчання і мають посвідчення. Чи правомірні вимоги інспектора Держнаглядохоронпраці який своїм приписом зобов`язав провести навчання по Правилах будови та безпечної експлуатації котлів чергових приладистів цеху КВПІА начальника дільниці КВПіА які обслуговують КВПіА парокотельні її обслуговують також: слюсарі з ремонту теплоенергетичного устаткування електромонтери які не проходять такого навчання ? Відповідно до вимог п. 9.1.1 чинних Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів роботодавець зобов'язаний призначити в необхідній кількості осіб обслуговуючого персоналу які пройшли навчання і мають посвідчення на право обслуговування котлів приладів безпеки контрольно-вимірювальних приладів хімводоочистки живильних пристроїв та іншого допоміжного устаткування. Роботи з обслуговування котлів що працюють на газі та рідкому паливі віднесені до Переліку робіт з підвищеною небезпекою затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 р. № 15 та зареєстрованого в Мін'юсті від 15.02.2005 р. за № 232/10512 а відповідно до розділу 4 чинного Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадові особи та інші працівники зайняті на роботах з підвищеною небезпекою проходять щороку за рахунок роботодавця навчання та перевірку знань з питань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Роз`яснення: П. ПОШКУРЛАТ начальник відділу нагляду в будівництві за підйомними спорудами та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 8 2005