У зв'язку із залишенням без змін п. 104 нового Переліку робіт з підвищеною небезпекою від 15.02.2005р. чи залишаються чинними вимоги пп. 3.5 і 3.6 ДНАОП 7.1.30-1.02-96 та типових інструкцій з охорони праці за професіями щодо інструктажів, проведення навчання, перевірки знань з питань охорони праці, стажувань (повторних інструктажів кожні три місяці) працівників, зайнятих експлуатацією електро- та газового технологічного обладнання харчоблоків санаторно-курортних закладів (на 1000 посадових місць) і через який термін вищевказані працівники повинні проходити чергові навчання та перевірку знань з питань охорони праці? Чи належать до робіт підвищеної небезпеки роботи з дезінфекції окремих приміщень у санаторно-курортних закладах із застосуванням концентрованих розчинів (хлорного вапна, лізоформіну-3000, пергідролю 33%-ного тощо), в складі яких є шкідливі хімічні речовини 2-3 класів небезпеки?

У зв`язку із залишенням без змін п. 104 нового Переліку робіт з підвищеною небезпекою від 15.02.2005р. чи залишаються чинними вимоги пп. 3.5 і 3.6 ДНАОП 7.1.30-1.02-96 та типових інструкцій з охорони праці за професіями щодо інструктажів проведення навчання перевірки знань з питань охорони праці стажувань повторних інструктажів кожні три місяці працівників зайнятих експлуатацією електро- та газового технологічного обладнання харчоблоків санаторно-курортних закладів на 1000 посадових місць і через який термін вищевказані працівники повинні проходити чергові навчання та перевірку знань з питань охорони праці? Чи належать до робіт підвищеної небезпеки роботи з дезінфекції окремих приміщень у санаторно-курортних закладах із застосуванням концентрованих розчинів хлорного вапна лізоформіну-3000 пергідролю 33%-ного тощо в складі яких є шкідливі хімічні речовини 2-3 класів небезпеки? Відповідно до ст. 18 Закону «Про охорону праці» працівники які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою щорічно проходять спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці згідно з вимогами розділу 4 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 р. № 15 та зареєстрованого Міністерством юстиції 15.02.2005 р. за №231/10511 далі Типове положення . Крім того ця категорія робітників має проходити інструктажі з питань охорони праці організація проведення яких види і терміни передбачені розділом 6 Типового положення. Пункт 3.6 Правил охорони праці для підприємств громадського харчування затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.06.96 р. № 107 повністю відповідає вимогам нової редакції Типового положення а до п. 3.5 зазначених Правил під час перегляду будуть внесені зміни в частині іншої назви Типового положення про навчання інструктаж і перевірку знань робітників з питань охорони праці. Згідно з п. 37 Переліку робіт з підвищеною небезпекою затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 р. № 1 5 та зареєстрованого Міністерством юстиції 15.02.2005 р. за № 232/10512 роботи з дезінфекції приміщень віднесені до робіт з підвищеною небезпекою тобто й роботи з дезінфекції в приміщеннях санаторно-курортних закладів також належать до робіт з підвищеною небезпекою для проведення яких потрібно проведення щорічного спеціального навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Роз`яснення: І. КАЛИНОВСЬКА начальник юридичного відділу управління політики охорони праці Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 8 2005