Згідно з договором підрядна організація виконує роботи з будівництва магазину на приватизованій території заводу. В договорі обумовлено, що відповідальність за дотримання техніки безпеки під час виконання будівельних робіт покладено на підрядника. Керівництво виконанням робіт згідно з проектною документацією покладено на підрядника. Чи потрібно проведення вступного інструктажу працівникам підрядної організації інженером з охорони праці заводу і чи необхідно видавати наказ по заводу про початок роботи підрядної організації із зазначенням території, виділеної під будівництво об'єкта, маршруту, руху, часу роботи працівників підрядної організації?

Згідно з договором підрядна організація виконує роботи з будівництва магазину на приватизованій території заводу. В договорі обумовлено що відповідальність за дотримання техніки безпеки під час виконання будівельних робіт покладено на підрядника. Керівництво виконанням робіт згідно з проектною документацією покладено на підрядника. Чи потрібно проведення вступного інструктажу працівникам підрядної організації інженером з охорони праці заводу і чи необхідно видавати наказ по заводу про початок роботи підрядної організації із зазначенням території виділеної під будівництво об`єкта маршруту руху часу роботи працівників підрядної організації? Пунктом 6.3 розділу 6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.36-05 затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 15.02.2005 р. за № 231/10511 далі Типове положення передбачено що вступний інструктаж проводиться з працівниками інших організацій які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства. Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу розпорядження по підприємству який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Щодо того необхідно чи ні видавати наказ по заводу стосовно початку виконання будівельних робіт із зазначенням меж виділеної під будівництво території часу роботи працівників будівельної організації тощо то це врегульовано положеннями пп.1.5 і 1.6 розділу 1 СНиП 111-4-80* «Техника безопасности в строительстве» ДНАОП 0.07-1.01-80 в яких визначено: п. 1.5. Перед початком робіт на території діючого підприємства замовник підприємство і генеральний підрядник за участі субпідрядних організацій зобов'язані оформити акт-допуск за формою згідно з додатком 3. Відповідальність за додержання заходів передбачених актом-допуском несуть керівники будівельно-монтажних організацій і діючого підприємства. п. 1.6. Перед початком робіт у місцях де є або може виникнути виробнича небезпека поза зв'язком з характером виконуваної роботи відповідальному виконавцеві робіт необхідно видавати наряд-допуск на провадження робіт підвищеної небезпеки за формою додатку 4. Роз`яснення: В. КОЗЛОВЕЦЬ головний державний інспектор управління організації державного нагляду в металургії енергетиці будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 8 2005