1. У Реєстрі ДНАОП на сторінці в Інтернеті dnop.com.ua відсутні Загальні правила безпеки для підприємств та організацій металургійної промисловості, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 13.05.87р. Чи діють сьогодні ці правила чи їх скасовано? 2. Типовим Положенням про навчання з питань охорони праці передбачено вести журнали реєстрації інструктажів з охорони праці. На нашому підприємстві на кожного працівника заводиться особиста картка інструктажу та навчання з техніки безпеки, в якій відображуються всі види інструктажів, що проводяться, за підписом інструктованого та інструктуючого, запис про накази та інформаційні листи з охорони праці на комбінаті, які проробляються. Особам, які виїжджають за територію підрозділу на інші дільниці роботи, видається на руки картка, і на місці його роботи той керівник, у чиєму підпорядкуванні працюватиме робітник, проводить інструктаж:. Чи відповідає встановлений на підприємстві порядок Положенню про навчання з питань охорони праці?

1. У Реєстрі ДНАОП на сторінці в Інтернеті dnop.com.ua відсутні Загальні правила безпеки для підприємств та організацій металургійної промисловості затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 13.05.87р. Чи діють сьогодні ці правила чи їх скасовано? 2. Типовим Положенням про навчання з питань охорони праці передбачено вести журнали реєстрації інструктажів з охорони праці. На нашому підприємстві на кожного працівника заводиться особиста картка інструктажу та навчання з техніки безпеки в якій відображуються всі види інструктажів що проводяться за підписом інструктованого та інструктуючого запис про накази та інформаційні листи з охорони праці на комбінаті які проробляються. Особам які виїжджають за територію підрозділу на інші дільниці роботи видається на руки картка і на місці його роботи той керівник у чиєму підпорядкуванні працюватиме робітник проводить інструктаж:. Чи відповідає встановлений на підприємстві порядок Положенню про навчання з питань охорони праці? 1. Постановою Верховної Ради України від 12.09.91 р. № 1545-ХХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України актів Союзу РСР» встановлено що до прийняття відповідних законодавчих актів України на території України діє законодавство Союзу РСР за умови що воно не суперечить Конституції законам України. У зв'язку з цим рішенням на території України продовжує діяти ряд нормативних актів з охорони праці у тому числі Загальні правила безпеки для підприємств і організацій металургійної промисловості НАОП 1.2.00-1.01-87 затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 13.05.87 р. Цей нормативний акт внесено до Державного реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці Реєстр ДНАОП . 2. Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони про- ці далі • Типове положення затвердженим наказом Держ-наглядохоронпраці України від 26.01.2005 р. № 15 зареєстрованим у Міністерстві юстиції 15.02.2005 р. за № 231 /10511 не передбачено заміну журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці особистими картками інструктажів з питань охорони праці. Особисті картки можуть використовуватись паралельно з веденням журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Відповідно до п. 1.3 Типового положення вимоги цього нормативного акта є обов'язковими для виконання усіма центральними і місцевими органами виконавчої влади асоціаціями концернами корпораціями іншими об'єднаннями підприємств підприємствами установами організаціями незалежно від форм власності та видів діяльності. Роз`яснення: В. РОКИТЬКО старший державний інспектор управління організації державного нагляду у металургії енергетиці будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 8 2005