Відповідно до положень Порядку застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 30.01.98 р. № 16, атестацію робочих місць працівників нашої організації на підтвердження їхнього права на щорічну додаткову відпустку проводити не потрібно, а згідно з вимогами Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (ДНАОП 0.00-1.31-99), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 10.02.99р. № 21, власник повинен проводити атестацію робочих місць для оцінки умов праці. Тож: повинна чи ні проводитись атестація робочих місць?

Відповідно до положень Порядку застосування Списку виробництв робіт професій і посад працівників робота яких пов`язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров`я що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 30.01.98 р. № 16 атестацію робочих місць працівників нашої організації на підтвердження їхнього права на щорічну додаткову відпустку проводити не потрібно а згідно з вимогами Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин ДНАОП 0.00-1.31-99 затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 10.02.99р. № 21 власник повинен проводити атестацію робочих місць для оцінки умов праці. Тож: повинна чи ні проводитись атестація робочих місць? Дійсно положеннями п. 2.1.21 розділу 2 «Вимоги до виробничих приміщень» та п. 8.2 розділу 8 Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 10.02.99 р. № 21 передбачено проведення атестації робочих місць за умовами праці користувачів ПЕОМ та ЕОМ. Зазначена атестація у цьому випадку проводиться з метою виявлення на відповідних робочих місцях факторів і причин виникнення несприятливих умов праці а також розроблення і реалізації організаційних технічних економічних та соціальних заходів колективного договору щодо поліпшення трудової діяльності. Рішення щодо проведення атестації робочих місць працівників має прийматися атестаційною комісією підприємства склад та повноваження якої затверджується наказом по підприємству організації . Однак оскільки за умови дотримання вимог Державних санітарних правил і норм роботи з візуаль- ними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.98 р. № 7 та Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин РНАОП 0.00-1.31-99 затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 10.02.99 р. № 21 робота на комп'ютері не належить до категорії шкідливих і важких тому встановлення пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці зазначеній категорії працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці не передбачено. Водночас повідомляємо що згідно з підрозділом «Інші види виробництв» розділу 22 «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку виробництв робіт професій і посад працівників робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах під- вищеного ризику для здоров я що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 17.1 1.97 р. № 1290 у редакції постанови Кабінету Міністрів від 13.05.2003 р. № 679 усім працівникам які працюють не менше половини тривалості робочого дня на електронно-обчислювальних машинах до яких належить і персональний комп'ютер надається право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до чотирьох календарних днів. Конкретна тривалість цієї відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. Згідно з пп. 6 і 7 Порядку застосування зазначеного Списку затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 30.01.98 р. № 16 та зареєстрованого Міністерством юстиції 30.01.98 р. за № 58/2498 із змінами затвердженими наказом Мінпраці від 04.06.2003 p. №J50 і зареєстрованими у Мін'юсті 18.06.2003 р. за № 496/7817 додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. У розрахунок часу що дає право працівникові на таку додаткову відпустку зараховуються дні коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня встановленого для працівників цих виробництв цехів професій посад. Роз`яснення: С. РЯБОКОНЬ Головний державний експерт з умов праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 8 2005