На нашому підприємстві експлуатується 8 повітряних ресиверів по 2 м3 кожний, тиском 0,3 МПа (3 кг с/см2) понад 20 років. У паспорті не вказаний строк служби посудин. Якими нормативними документами необхідно користуватися під час подальшої експлуатації повітряних ресиверів? Чи необхідно звертатися до ЕТЦ (ресивери не підлягають реєстрації) для проведення позачергового опосвідчення посудин? Періодичні опосвідчення ресиверів проводились комісією підприємства у строки, встановлені Правилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

На нашому підприємстві експлуатується 8 повітряних ресиверів по 2 м3 кожний тиском 0 3 МПа 3 кг с/см2 понад 20 років. У паспорті не вказаний строк служби посудин. Якими нормативними документами необхідно користуватися під час подальшої експлуатації повітряних ресиверів? Чи необхідно звертатися до ЕТЦ ресивери не підлягають реєстрації для проведення позачергового опосвідчення посудин? Періодичні опосвідчення ресиверів проводились комісією підприємства у строки встановлені Правилами будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском. Розрахунковий термін експлуатації устаткування встановлюється державними стандартами технічними умовами або конструкторською документацією і відповідно до п. 4.9.1 Правил будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском ДНАОП 0.00-1.07-94 має бути зазначений в паспорті посудини. У разі відсутності в паспорті посудини таких даних термін експлуатації може встановити завод-виготовлю-вач або розробник технічної документації. Як виняток розрахунковий термін експлуатації може бути визначений шляхом проведення експертного обстеження. Порядок проведення огляду випробування та експертного обстеження технічного діагностування машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки НПАОП 0.00-8.18-04 передбачає проведення періодичного технічного огляду спеціалізованою організацією а позачерговий після закінчення граничного строку експлуатації проводить уповноважена організація. Під час проведення позачергового огляду після відпрацювання розрахункового строку служби уповноважена організація визначає умови та строк подальшої безпечної експлуатації устаткування і розробляє регламент наступних технічних оглядів. Роз`яснення: С. БАБЕНКО головний державний інспектор Управління організації державного нагляду в металургії енергетиці будівництві та котлонагляду Державного департаменту промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду МНС України Охорона праці № 9 2005